6 kendetegn for lederrollen i idrætsanlæg

Vi har samlet seks kendetegn, som beskriver den rolle, ledere af idrætsanlæg har i dag. De bygger på en ph.d., som er en del af et stort forskningsprojekt om fremtidens idrætsfaciliteter.

Onsdag den 1. juli 2020
Af: Anna Rex Wittig, faglig formidler i Lokale og Anlægsfonden

Læs også: 7 gode råd til at udvikle lederrollen

  1. Ledere favoriserer idrætsforeninger: Selvom ambitionen i mange anlæg er at skabe værdi for alle borgere, servicerer lederne i langt de fleste tilfælde idrætsforeningerne og i mindre grad borgere uden for foreningerne. Lederne vurderer også tilfredsheden med anlægget ud fra, om idrætsforeningerne får deres ønsker og behov opfyldt.
  2. Historisk praksis fastholder lederne i rollen: Der er øget pres på at ændre lederes rolle til at favne nye brugere og andre organiseringsformer, men ledere fastholder fokus på foreninger. Det skyldes en særlig institutionel logik*, som bl.a. stammer fra fritids- og folkeoplysningsloven og er formet af foreninger, svær at ændre og dominerer lederrollen.
  3. Ledelse fortaber sig i drift og vedligehold: Opgaven som leder i idrætsanlæg går primært med at vedligeholde de fysiske rammer og stille dem til rådighed for foreninger. Den handler i mindre grad om udvikling af nye aktiviteter og brugergrupper.
  4. Ledere efterlever sjældent politiske ambitioner: Ledere orienterer sig meget lidt i anlæggenes facilitetspolitikker og har svært ved at finde balance mellem deres fokus på at servicere foreninger og kommunens ønsker. Ledere lader sig ofte ikke påvirke af stigende udefrakommende pres om f.eks. øget fokus på individuelle og selvorganiserede brugere.
  5. Foreningslivet er en del af ledernes DNA: 15 pct. af ledere i idrætsanlæg har en lederuddannelse på diplom eller masterniveau. Hver tredje har aldrig gennemført et kursus i ledelse. De fleste bruger egen erfaring fra tidligere deltagelse i frivilligt foreningsliv som deres lederidentitet, og de favoriserer derfor naturligt og nok også ubevidst foreninger.
  6. Betydningen af lederrollen er ikke i fokus: Dækning og antal af idrætsanlæg har været set som udslagsgivende for forenings- og idrætsdeltagelsen generelt. Fokus på betydningen af lederne for deltagelsen og brugen af idrætsanlæg er begrænset. Historisk har anlæggene og kunne leve deres eget stille liv og kravene fra omverdenen har været få. 

*Institutionel logik: De overordnede rammer og strukturer, som er kendetegnende og sætter retningen for lederen af idrætsanlægget.

Læs mere om forskningsprojektet Fremtidens Idrætsfaciliteter.

Skip to content