Nye faciliteter til piger og unge kvinders fritidsliv

Drenge/mænd og piger/kvinder er i dag lige aktive i fritidslivet. Erfaringer viser dog, at de byrum og fritidsfaciliteter, som vi bygger, primært understøtter aktiviteter, som dyrkes af drenge/mænd. Det skaber en utilsigtet ulighed i vores fritidsliv. Med dette indsatsområde vil Lokale og Anlægsfonden udvikle attraktive fritidsfaciliteter med afsæt i piger og unge kvinders behov.  

Langt størstedelen af Danmarks børn og unge er aktive i foreningsorganiseret idræt, men pigerne falder tidligere ud af foreningsidrætten end drengene. Derudover ser vi en tendens til at piger/ kvinder i højere grad søger de kommercielle tilbud – er det af lyst eller nød?  

Dertil har piger en langt højere grad af mistrivsel end drenge. Mange observationer peger på, at det byggede miljø ikke understøtter de trivselsfremmende fællesskaber, som kunne være mistrivslens modgift, og som efterspørges i mange interviews og mindre undersøgelser.


Potentiale
Meget tyder dermed på, at vores byrum og formelle fritidsfaciliteter kan spille en vigtig rolle i at understøtte og skabe et meget mere inkluderende fritidsliv med relevans for alle.
Faciliteterne gør det dog ikke alene. Af erfaring ved vi, at mænd er stærkt overrepræsenterede i forenings- og forbundsbestyrelser, i byggeudvalg og i hele byggesektoren. Hvis vi skal tænke radikalt anderledes i udviklingen af offentlige anlæg og faciliteter,  bør hele proceskæden genbesøges for at komme i mål med ambitionerne. Erfaringerne viser også, at når vi sætter piger og kvinders behov først i udviklingen af fysiske miljøer, ekskluderes øvrige brugergrupper ikke.


Lad os udfordre ”plejer”
Lokale og Anlægsfonden vil gerne i dialog og samarbejde med jer, der har lyst til at udvikle nye måder at arbejde med fritidslivet og dets faciliteter med særligt fokus på piger og unge kvinder, så vi sammen kan udfordre de traditionelle facilitetsformer. 

Tag kontakt til os

Sidder du med spørgsmål, eller har du brug for en uforpligtende snak om dit projekt, så tag endelig kontakt til os.

Line Rude

Udviklingskonsulent i Team Idræt

Her finder du vigtig information for ansøgningsprocessen

Sådan samarbejder vi om udviklingsprojekter

Som udviklingsfond er vi altid klar til at gå i dialog om nye problemstillinger og facilitetstyper.
Sparring og udviklingsrådgivning går derfor altid forud for beslutningen om, hvorvidt jeres projekt indstilles til økonomisk støtte.  

Derfor forventes det ikke, at I kan fremlægge et færdigt projektmateriale fra starten – tværtimod er det i begyndelsen vigtigt at forstå projektet på et overordnet niveau: Hvad er de udfordringer, som projektet sigter mod at løse? Hvad er projektets vision, målgruppe og finansieringsmuligheder?
Det er her, vi starter vores dialog for at afklare, om projektidéen kan formes og udvikles i samarbejde med henblik på en endelig projektansøgning.

Vejledning til udviklingsprojekter

Læs venligst denne vejledning, før du opretter en ansøgning i vores system. Her finder du information om kriterier for støtte og meget andet.

Tidshorisont

Når vi har registreret din ansøgning, modtager du en bekræftelse via ansøgningssystemet indenfor fire dage.

Herefter kontaktes du af en konsulent for at aftale det videre forløb.

Spændende eksempler på faciliteter til piger og unge kvinders fritidsliv

Dansekapellet
Husum Boldklub - Klubhus til piger
Omklædningsrum til piger i Fremad Valby
Klubhus til piger i Albertslund

Har du en god idé til et projekt?

– så skal du ansøge via vores ansøgningssystem.

Har du allerede en profil?

Er du ny? Opret en profil