Præsentation af de 15 projekter.

Med kampagnen ’Fælles Rum’, har Lokale og Anlægsfonden og Realdania søgt efter gode initiativer til mødesteder og fritidsfaciliteter, som skaber større sammenhængskraft og højner den sociale balance i og omkring udsatte boligområder – eller områder, der er i risiko for at blive det.

15 projekter er blevet udvalg til at deltage i udviklingsforløbet og de er udvalgt ud fra følgende kriterier:

  • En klar vision – i form af en vision for forandringen, som projektet skal skabe og bidrage til at løse
  • Helhedstænkning – i form af sammenhæng mellem planer for boligområdets udvikling og hele byen
  • Fællesskab og socialt miks – om mødestedet kan danne ramme om fællesskab og aktiviteter mellem beboere i boligområdet og hele byen – både spontane møder og planlagt aktivitet
  • Samarbejde og forankring – at projektet involverer og er forankret hos beboere, parter fra området og fra hele byen
  • Viden – i form af, at projektet tager udgangspunkt i en analyse af områdets brugere, potentialer og udfordringer – samt ny viden og forskning
  • Nytænkning – at de foreløbige tanker om mødestedet og dets aktiviteter ikke tidligere har været afprøvet i den lokale kontekst
  • Kvalitet – at det fysiske mødested realiseres med kvalitet i arkitektur og materialevalg


Den 6. december mødes de 15 projekter til et introduktionsmøde hvor de fik et overblik over hvordan udviklingsforløbet kommer til at se ud, ydermere fik projekterne mødt hinanden samt den konsulent, som er tilknyttet deres projekt. Efter introduktionen skulle projekterne præsentere deres projektvision for hinanden.

Efterfølgende er arbejdet gået i gang, projekterne har afleveret projektplaner og har taget hul på udviklingsforløbet.

Herunder kan du lære de 15 projekter at kende. Du kan læse om hvad deres projekter handler om, hvorfor projektet er vigtigt for dem, hvilken udfordring de vil løse med projektet og hvad de håber på at få ud udviklingsforløbet. Projektpræsentationerne bliver løbende lagt op.

Skip to content