11 udvalgte ideer til at skabe Fælles Rum i udsatte boligområder

Fra hele landet er kommuner, boligorganisationer, beboere og lokale samarbejdspartnere kommet med gode ideer til at skabe fælles mødesteder og fritidsfaciliteter. Projekterne skal skabe større sammenhængskraft og social balance i og omkring udsatte boligområder – eller områder, som er i risiko for at blive det. I alt 11 projektideer får nu støtte.

Pressemeddelelsen fra Lokale og Anlægsfonden og Realdania
Onsdag den 21. november 2018

En grøn ring ved Præstebakken og Syrenparken, Esbjerg Østby; et folkekøkken i Lindholm, Nykøbing Falster og en ”honningfabrik” i Urbanplanen, København. Det er tre af i alt 11 kreative projekter, som nu får støtte fra Realdania og Lokale og Anlægsfonden til at udvikle og modne deres ide videre frem mod fysisk realisering.  


Projekterne spænder vidt. Men fælles for dem er, at de alle viser nye veje til at udnytte og inddrage fælles arealer og områder i og omkring udsatte boligområder. De nye mødesteder og fritidsfaciliterer skal på den måde være med til at løfte fritidslivet og fællesskabet i og omkring boligområderne. 

Frem til den 14. september har aktørerne i fællesskab kunnet søge om støtte. I alt har der været 40 ansøgninger. Ansøgningerne er blevet vurderet i forhold til, om projekterne kan skabe fælles-skab på tværs af sociale skel og på tværs af byen, om de sammentænker helhedsplaner eller andre strategiske planer i området. Om de har en klar vision for forandringen og er nytænkende og kan realiseres med kvalitet i arkitektur og materialevalg. Derudover også, hvordan de inddrager lokalsamfundet omkring boligområdet og eventuelt også det lokale foreningsliv.De udvalgte 11 projekter modtager udviklingsstøtte på op til 300.000 kr. efter et princip om 50 procent medfinansiering. I 2019 har projekterne mulighed for at søge om realiseringsstøtte. Cirka 3-7 projekter vil blive udvalgt og få mellem 5-7 mio. kr. til arbejdet. I alt er der afsat 35 mio. kr. til puljen for Fælles Rum.

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden siger: ”Projekterne er forskellige bud på at skabe mere liv imellem husene og gøre udearealerne meningsfulde. Frem for alt så ser vi frem til at udfolde nytænkende og tidssvarende fritidsfaciliteter, hvor brugerne kommer til orde og på den måde skabe bæredygtige faciliteter, hvor ejerskabet og brugernes behov i de konkrete boligområder står i centrum.”

Björn Emil Härtel Jensen, projektchef i Realdania, siger: ”Der er tale om 11 rigtig spændende projekter. En styrke er blandt andet, at de samlet set er ret forskellige, og vi nu ser frem til, at ansøgerne udvikler projekterne videre. Vi ser et stort potentiale for, at de 11 projekter på forskellige måder kan være med til at fremme den hele og blandede by, hvor mennesker mødes på kryds og tværs.” 

Puljen ’Fælles Rum’ indgår i Lokale og Anlægsfondens indsats for at løfte fritidslivet i udsatte boligområder og i Realdanias indsats By i balance.

De 11 udvalgte projekter er:

– Den grønne arena, Kildeparken, Aalborg. Ansøger: Himmerland boligforening

– KuliVers, Lindholm, Guldborgsund. Ansøger: Guldborgsund Kommune (Center for teknik og miljø)

– 
Rising Star, Risingkvarteret, Odense. Ansøger: Civica

– 
Kredsløbet, Nørremarken, Vejle. Ansøger: Vejle Kommune, AAB Vejle, Nørremarkens Forende Sportsklubber (NfS)

– 
Biernes Hus, Urbanplanen, København. Ansøger: Københavns Bybi Foreningen, Bolig-foreningen 3B

– 
Udekultur, Den grønne ring, Esbjerg. Ansøger: Esbjerg Kommune, Boligforeningen Ungdomsbo, Medvind i Østerbyen

– Kvarterløftsprojekt, ved H. C. Andersen Skolen, Vollsmose, Odense. Ansøger: Vollsmose Sekretariatet (partnerskab mellem Odense Kommune, boligorganisationerne Fyns Almennyttige Boligselskab (FAB) og Civica)

– 
Løvvangen InBetween, Aalborg. Ansøger: Styregruppen Løvvangen InBetween (Sundby-Hvorupboligselskab)

– 
En levende og tryg Verdensplads, Gellerupparken, Aarhus. Ansøger: Aarhus Kommune, Brabrand Boligforening

– 
Nørrebro samles på banen, Nørrebro, København. Ansøger: Nørrebro United

– 
InnovationsHub, Gadehavegård, Høje-Taastrup. Ansøger: Høje-Taastrup Kommune, DFB/Domea.dk

KONTAKT

Anna Hassel, arkitekt
Lokale og Anlægsfonden
Telefon: 32 83 03 51
 
Björn Emil Härtel Jensen, projektchef
Realdania
Telefon: 20 98 93 64

 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content