Danskerne stiller store krav til svømmeanlæg

Det er en udfordring at bygge svømmeanlæg, som gør alle svømmegæster tilfredse samtidig, for der er stor forskel på brugernes behov. Det stiller krav til svømmehallernes funktioner og kapacitet, viser en ny undersøgelse af svømmeanlæg i Danmark, Lokale og Anlægsfonden har fået lavet.

Onsdag den 3. oktober 2018

I varmtvandsbassinet er en flok børn i færd med at lære at svømme, konkurrencesvømmerne har indtaget 50 meter bassinet, i saunaen sidder en flok motionister og nyder afslutningen på dagens svømmetur, imens en gruppe unge teenagere udfordrer hinanden i koldtvandsbassinet udenfor.

Det er et lille udpluk af de mange forskellige aktiviteter, som svømmeanlæggene skal rumme i dag, og en ny evaluering ‘Hvad er et velfungerende svømmeanlæg?’, som Niras har lavet for Lokale og Anlægsfonden i 2018, viser, at det kræver både penge, plads, og grundig indsigt i brugernes behov, hvis man vil bygge svømmeanlæg, der gør alle glade.

Knap en tredjedel af brugerne oplever, at andre brugere begrænser dem, når de er i svømmehallen, og evalueringen peger på, at det er svært at gøre alle brugergrupper lige tilfredse i samme anlæg, fordi behovene er meget forskellige.


Spørgsmål: Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg kan bruge svømmehallen uden at blive begrænset af andre brugere. Vægtet gennemsnit af de fire svømmeanlæg. N: 688

Fire svømmeanlæg indgår i undersøgelsen: Valby Vandkulturhus, Taastrup Svømmehal og to svømmehaller, Lokale og Anlægsfonden har støttet, som er Vejen Idrætscenter og Ringkøbing Svømmehal – fire forskellige typer anlæg med forskellige målgrupper i fokus.

Svømmehallen skal imødekomme mange forskellige behov
Traditionel banesvømning er kun én ud af mange trænings- og motionsaktiviteter i de danske svømmeanlæg. Wellness, leg, vandsport og socialt samvær står også i høj kurs blandt brugerne, og det kræver innovative løsninger, hvis man vil tilgodese både konkurrence- og motionssvømmere, wellness- og rekreative badegæster samt vandsportsudøvere – det gælder organiserede såvel som uorganiserede brugere.

Begyndersvømmere har brug for trygge rammer, motionisten vil svømme uforstyrret og socialisere, konkurrencesvømmeren stiller krav til, at banerne har de rette mål, og at de kan træne på kanten, og for de badegæster der kommer for at lege er plads, udfordring og variation vigtigt. For wellnessgæsterne er det afgørende, at sanserne stimuleres, hvis de skal have en god oplevelse.

Se artiklen: Sådan bygger du gode svømmeanlæg

Bassinernes indretning har stor betydning for oplevelsen
Evalueringen viser, at det har stor betydning for brugernes oplevelse af at føle sig begrænset af andre, om anlæggene har store multifunktionelle bassiner, der skal tilgodese flere grupper, eller om bassinerne har hver sin funktion.

I anlæg med multifunktionelle bassiner er brugerne utilfredse, hvis mange kæmper om samme område. I Valby er der for eksempel ikke nogen klar opdeling af lege- og motionssvømmebanerne, og her angiver 40 pct. af brugerne, at de føler sig begrænsede af andre brugere i større eller mindre omfang.

Det kan være en fordel at målrette bassinerne til specifikke aktiviteter. I Vejen har man eksempelvis dedikeret bassiner til udvalgte aktiviteter og lavet særskilte zoner til wellness, leg, vandtilvænning og motionssvømning. Her angiver færre (27 pct.) af brugerne, at de føler sig begrænset af andre. Men det kan gå ud over kapaciteten, fordi færre brugere kan være i gang på samme tid.

En løsning er funktioner i bassinerne, der tillader en midlertidig opdeling af bassinerne, som f.eks. i Taastrup Svømmehal, hvor man kan hæve bassingulvet, så vanddybden kan tilpasses forskellige aktiviteter, eller som i et af Lokale og Anlægsfondens nyeste projekter Svømmehal i DGI-huset Vejle, hvor en mobil bro kan inddele 50 meter bassinet, så der kan foregå mange aktiviteter samtidigt.

Svømmehallerne lever generelt op til brugernes behov
Selvom undersøgelsen viser, at det kan være en udfordring at gøre både elitesvømmeren, motionisten og wellness gæsterne tilfredse under samme tag, er brugernes vurdering af de fire anlæg generelt positiv, og forklaringen på utilfredsheden er, at enkelte brugergrupper har specifikke ønsker, de ikke får opfyldt.


Spørgsmål: Hvor tilfreds er du samlet set med svømmehallen? N: 688

I Taastrup er årsagen til utilfredsheden blandt andet, at morgensvømmere ikke har adgang til saunaen i øjeblikket, som er en vigtig kvalitet ved deres oplevelse af at være i svømmehallen. Og i Ringkøbing er undervandsrugbyspillere utilfredse med, at bassinet ikke har de rette mål til konkurrence.

I Vejen er færrest utilfredse, og det er samtidig det største anlæg med flest faciliteter og aktivitetsmuligheder. Det er dermed det anlæg, hvor flest forskellige brugergrupper kan dyrke deres aktivitet uden at genere hinanden.

En anbefaling går derfor på vigtigheden af at vurdere, til hvem, og med hvilke formål, man bygger til og at afstemme forventningerne med brugerne – det kan god formidling og organisering understøtte. Det er især vigtigt at tage højde for modsætningen mellem de offentlige badegæster, og de svømmere der kommer for at træne i foreningsregi.

Skip to content