Webinar 3: Fremtidens svømmeanlæg – drift, organisering og brugerbehov

Hvordan sikrer vi, at fremtidens svømmeanlæg tager højde for de mange og forskelligartede behov, landets badegæster har til vores faciliteter? Hvordan indtænkes de specifikke behov i nybyggeri og renoveringer? Og hvor kan man som kommune eller centerleder skrue for at optimere driften af sine faciliteter?

Tirsdag den 15. juni fra 10:00 – 11.15

De spørgsmål sætter Danske Svømmebade til debat, når vi den 15. juni fra 10:00 – 11.15 inviterer til webinar om fremtidens svømmeanlæg i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden og Dansk Svømmeunion i vores fælles VidenHUB for fremtidens svømmeanlæg.

Webinaret tager udgangspunkt i en stor rapport fra Idrættens Analyseinstitut, der kortlægger ny viden om danske svømmeanlæg. Den viden vil Lars Norring, formand for Danske Svømmebade, indledningsvist udfolde og bruge som afsæt til en diskussion om forskellige udviklingspotentialer.

Derefter vil Pia Paustian fortælle om Aabenraa Kommunes bestræbelser på at koble drift, organisering og brugerbehov sammen i et nyt svømmehalsbyggeri i Sønderjylland.

Sidst men ikke mindst får vi besøg af Roland Christiansen, direktør i DGI Huset Vejle. Roland vil i en Q&A-session guide os igennem sine erfaringer med at jonglere forskellige brugerbehov, mens han også vil gøre os klogere på synergieffekterne ved at samarbejde med lokale foreninger.

Webinaret afsluttes med en fælles erfaringsopsamling og diskussion af det fremtidige arbejde på området.

Program

Download oplæggene fra dagen her

 • Velkomst v. Jakob Færch, LOA 
 • Drift, organisering og brugerbehov i fremtidens svømmeanlæg
  Lars Norring, formand for Danske Svømmebade stiller skarpt på Idan-rapportens væsentligste punkter og bruger dem som afsæt til en diskussion omkring fremtidens svømmeanlæg.
 • Hvordan tilgodeser man flere brugergrupper?
  v. Pia Paustian, Leder af Aktiv Aabenraa, Aabenraa KommuneAabenraa Kommune er i fuld gang med at planlægge byggeriet af en ny svømmehal og indgår i den forbindelse som casekommune i det vidensarbejde, Idrættens Analyseinstitut har bedrevet. Men hvilke forestillinger har kommunen gjort sig i forhold til organisering, drift og brugerbehov i deres kommende svømmefaciliteter? Og hvordan vil de sikre, at der både bliver plads til klassiske foreningsaktiviteter og skabes gode rammer for offentlige gæster?
 • Svømmehallen – en facilitet for ALLE brugere
  v. Roland Christiansen, direktør i DGI Huset VejleI DGI Huset Vejle tilbydes en bred vifte af aktivitetstilbud som led i et ønske om at være en svømmehal for alle danskere – ung som gammel. Det stiller store krav til faciliteten og til samarbejdet med de lokale foreninger. Men hvordan skaber man plads til alle, uden at det går ud over nogle andre? Og hvad stiller det af krav til anlægspersonalet og den pågældende institution eller kommune, der drifter anlægget?
 • Diskussion og afrunding
  v. Jakob Færch og Lars Norring

Udforsk dette tema

Skip to content