Helhedsplaner

Ved udvikling af nye fritidsfaciliteter kan der være hensigtsmæssig at anlægge et helhedsplanperspektiv på facilitetsudbygningen. Inden for svømmehalsområdet kan et helhedsplanperspektiv kunne pege på måder at understøtte forskellige brugergrupper på tværs af den samlede anlægsmasse. Er alle brugergrupper inden for vandkulturen tilgodeset når man vurderer kommunens samlede mængde vandfacilitet?

Det er vanskeligt at lade alle svømmeanlæg være optimale til alle de forskellige brugergrupper. Derfor kan en helhedsplan bruges til at kortlægge og planlægge for flerfunktionelle og specialiserede svømmefaciliteter. Et samlet overblik kan åbne op for løsninger med at samle foreningssvømning i de anlæg som er særligt velegnede til foreningsbrug, mens andre anlæg kan være bedre til at understøtte offentligt svømmetid.

Aabenraa Kommune har arbejdet med en analyse og plan for kommunens samlede facilitetsudbygning på svømmehalsområdet da man stod over for at skulle renovere og modernisere Aabenraa Arena samt to af kommunens friluftsbade, og igennem længere tid har haft meget lav benyttelse af en skolesvømmehal. Analysen er udført af arkitektrådgiver Space Activators, hvor der er arbejdet med flere scnearier for drift, organisering og modernisering af den samlede mængde af indendørs vand og nye støttepunkter langs kysten og søerne.

(VIDEO)Her kunne det være oplagt at lave en intro video af Pia som måske beskriver hvad det har givet dem at arbejde med Helhedsplan, ift. at gå frem med et projekt af gangen.

Hvad har konsekvenserne været? Har det betydning politisk, er der sat nye initiativer i gang på baggrund af de gennemførte analyser og helhedsplanen?

Skip to content