Fra vision til byggeprogram

Vandfaciliteter er både dyre og komplicerede at opføre og drive. Samtidig er det yderst sjældent, at foreninger og/eller kommuner opfører disse anlæg. Det betyder, at der er et stort behov for at samle viden, før der træffes beslutninger om mere konkrete forhold, eksempelvis facilitetens størrelse og udformning. Herunder har vi samlet en række rådgivningsværktøjer og videndokumenter, der kan være en uvurderlig støtte i processen med tilblivelsen af en ny vandfacilitet.

(Video)
Måske video med WHY how what modellen…

Skip to content