Svømmeanlægs offentlige værdi

Svømmebade har stort potentiale for at skabe offentlig værdi til trods for, at de er dyre at drifte og anlægge. Det hænger sammen med, at svømmebadet er den idrætsfacilitetstype, hvor flest danskere kommer på tværs af køn, alder og socioøkonomiske forhold. Hvis vi skal nå i mål med ambitionerne om at skabe større offentligværdi, kræver det imidlertid en bevidstgørelse omkring, hvilke brugergrupper der potentielt kan få glæde af faciliteten. Det kan du læse mere om herunder.
VIDEOER

Peter Forsberg har en intro video hvor han præsenterer begrebet offentlig værdi. Liner ny forskning, rapporter mv op.

Interview Pia Paustian; på tværs af sektorer, sundhed, livskvalitet, foreningsliv, mv

Skip to content