Faciliteten som mødested

De danske vandfaciliteter har potentiale for at være stærke mødesteder for et meget bredt udsnit af den danske befolkning. For at blive et godt mødested skal faciliteterne rumme muligheder for sociale situationer, hvor man kan tage ophold, slappe af, hygge sig osv. Kortlægning af de danske vandfaciliteter har vist, at der er mangel på sociale zoner mange steder. Sociale situationer kan både foregår Før, Under og Efter besøget i en facilitet. Herunder har vi samlet forskellige eksempler på fysiske rammer, der kan understøtte dette.

(Video) Mest set i vandlandene … Før – Under – efter, dybder, temperaturer, kønsintegrerede løsninger

Udforsk dette tema

Skip to content