Rapporter og undersøgelser

Her på sitet finder du relevante undersøgelser, artikler og forskning i relation til kystsikring. Se og download listen i boksen til højre.

Danmark er begunstiget af mere end 7000 km kystlinje. Kysten har en særlig attraktionsværdi, både som bosætningssted og som destination for aktivt udeliv og turisme. 

Medaljen har desværre en bagside. Grundet klimaændringer og voldsommere vejr er kysterne og de kystnære egne under pres med jævne mellemrum. Såkaldte 100års-hændelser sker nu ikke kun en gang hvert århundrede. Det går ud over kystnaturen, men også ud over de mange mennesker som bor og arbejder ved kysten. Prognoserne viser, at det kun vil fortsætte, og krydret med generelle vandstandsstigninger, er udfordringerne til at få øje på.

Vi ved ganske meget om, hvordan kysten påvirkes af stormvejrshændelserne ved Vestkysten, og gennem Realdanias omfattende analysearbejde har vi fået et godt vidensgrundlag i forhold til at forstå højvandsproblematikker i de indre danske farvande.

Skip to content