Realdanias rapporter og materiale om havvandsstigninger

Realdania arbejder for at fremme bæredygtige byer og styrke byernes grundlag for at træffe kloge beslutninger, når de skal ruste sig til havvandsstigninger og stormflod. Derfor har Realdania sat gang i en række videns- og realiseringsprojekter, som skal skabe ny viden om problemfelt, løsninger og samarbejdsmodeller. 

Realdanias hjemmeside kan du finde en række rapporter og materialer fra arbejdet, eller læs 3 udvalgte rapporter herunder. 

Skip to content