Søg støtte til dit mødested

Her kan du finde en vejldning til, hvordan du søger støtte til dit mødested.

Kampagneproces

1) få den gode idé
2) henvend jer til sekretariatet
3) søg projektudviklingsstøtte
4) lav en projektplan
5) søg anlægsstøtte

Fase 1: Projektudvikling

Ansøgningsfrist 1. september 2019

I første fase kan landsbyklynger søge om op til 200.000 kr. inkl moms til at udvikle et bæredygtigt projekt på baggrund af en god idé. Ansøger skal kunne rejse en egenfinansiering på minimum 20% af det ansøgte beløb.

I første fase kan landsbyklynger søge om op til 200.000 kr. inkl moms til at udvikle et bæredygtigt projekt på baggrund af en god idé. Ansøger skal kunne rejse en egenfinansiering på minimum 20% af det ansøgte beløb.

Støtten skal bruges på en rådgiver (det kan fx være en arkitekt), som kan hjælpe med at lave en klar projektplan. Læs mere i ansøgningsskemaet og kontakt sekretariatet for Landsbyklynger for gode råd og vejledning inden I søger. Mail sekretariat@landsbyklynger.dk eller telefon 4019 8741

Projektplanen giver adgang til at søge anlægsstøtte i fase 2.

Fase 2: Anlægsstøtte

Ansøgningsfrist 11. maj 2020

I anden fase støtter vi anlægsprojekter med op til 50% af den samlede anlægssum og højst 4,5 mio. kr. inkl. moms. Der kan søges om anlægsstøtte med udgangspunkt i den projektplan, der udvikles gennem fase 1.

Vi støtter i udgangspunktet fysiske projekter, der:

  • Fremmer nye fællesskaber og fritidsliv, styrke lokalt samarbejde og skabe synergi i mellem klyngernes landsbyer – gerne med afsæt i det stedbundne potentiale
  • Sikrer mødesteder med en høj arkitektonisk kvalitet eller bygningskulturel værdi
  • Sikrer mødesteder, der er socialt inkluderende og mangfoldige
  • Bidrager til en bæredygtig drift i klynge og kommune, f.eks. ved at erstatte eller optimere eksisterende faciliteter
  • Er innovative og have høj eksempelværdi for andre landsbyklynger 

Udforsk dette tema

Skip to content