Provins

Når byen mangler liv

  • Flere folk flytter til provinsbyerne::De 29 største provinsbyer i Danmark har tilsammen fået 148 pct. flere indbyggere de sidste 90 år, og i fremtiden skal provinsbyerne danne ramme om rigtig mange danskeres hverdagsliv. Kan vi understøtte et aktivt hverdagsfællesskab med fede faciliteter? 
  • Byens centrum mangler liv: Detailhandlen, som tidligere var byens livsnerve, mindskes eller flytter væk fra byen pga. øget nethandel, centerdannelser udenfor bymidter. Flere og flere af hovedgadens butiksbygninger står derfor tomme. Kan vi udnytte arealerne til mødesteder for fritidsliv og skabe nyt liv i byens gader?
  • Byen har brug for ny identitet:Når butikkerne lukker ned, forsvinder meget af bylivet. Det kan have negativ effekt på byens selvforståelse og identitet og betyder, at hverdagslivet og de spontane møder foregår andre steder, end vi er vant til. Kan fritidslivet være med til at give byen identitet?
  • Byens ”puls” varierer i løbet af året: Nogle provinsbyer har mange turister og events, der trækker gæster til om sommeren, mens det ofte er det lokale liv, der dominerer bybilledet om vinteren. Hvordan kan vi understøtte det aktivitetsmønster, så der er liv året rundt?
  • Der er langt mellem faciliteterne:   I provinsbyerne er idrætten ofte placeret på kanten af byen, spredt ud på forskellige lokationer og ikke en del af byens centrum. Kan vi gøre afstanden mellem aktiviteterne mindre og skabe nyt liv i nærområdet for de aktive, men også dem der ikke er?
  • Der er brug for faciliteter til tidens  trends: Idrætsbilledet ændrer sig, og ikke alle faciliteter i provinsbyen lever op til tidens trends og fritidsvaner. Hvordan kan vi sikre liv og fælles mødesteder for flere forskellige brugere – børn, unge og ældre? Og dem, der ikke er aktive?
  • Foreningslivet er stærkt:  Foreningslivet er ofte stærkt forankret i provinsbyerne med mange frivillige og lokale sponsorer. Det skaber sammenhold og er vigtigt for hverdagsfritidslivet. Hvad skal der til for at understøtte og samtidig give plads til de ikke-foreningsaktive?
  • Kommercielle idrætter dominerer bymidten:Facilitetsdatabasen.dk viser, at mange kommercielle idrætstilbud er placeret i bymidten, mens idrætshallen og andre store idrætsfaciliteter er i kanten af byen. Er der brug for at udvide paletten af aktivitetstilbud i byens centrum? 
  • Revitalisering af byggeri: I mange provinsbyer er der smukke bygninger med historisk værdi, som skaber identitet, men står tomme og potentielt kan få nyt liv. Kan fritidslivet rykke ind?
  • Mange ældre, men unge flytter til: Der er fortsat mange ældre i provinsbyerne, men flere unge flytter til provinsen – det gælder især de såkaldte ’vækstbyer’ som Esbjerg, Vejle, Kolding og Fredericia, hvor store byudviklingsprojekter er i gang for at gøre byerne attraktive. Hvordan kan vi koble fritidslivet på?
Skip to content