Organisering af fælleskøkkener

Det kan være svært at dele, og det kan også være dyrt. Derfor kommer vi her med nogle anbefalinger til, hvordan man kan organisere sig til et velfungerende fælleskøkken.

Det er vores anbefaling, at der vælges eller ansættes en person (afhængig af omfanget af opgaverne), der er ansvarlig for køkkenet.

Køkkener, der deles af flere forskellige brugergrupper, har ofte svært ved at holde en ensartet hygiejne standard, holde orden og styr på tingene, lige meget hvor mange labels og instruktioner, der hænges op. Der skal også være en, der koordinerer brugen af køkkenet. Selvsagt er omfanget af arbejdsopgaver større i et produktionskøkken end i et udendørs shelter-køkken.

Det er vigtigt, at man er afklaret med omfanget af arbejdsopgaver forbundet med køkkener, inden man sætter projektet igang, så man ikke risikerer at være ude af stand til at drifte køkkenet, efter at det er blevet etableret.

I et større køkken vil det kræve, at der etableres en indtægt omkring køkkenet. Ifølge Madkulturen er der efterspørgsel på køkkener, der kan lejes. Især køkkener der både kan bruges som produktionskøkkener og undervisningskøkkener.

De fleste foreninger har ikke råd til at betale leje for køkkenfaciliteter. Til gengæld kan man udleje et godt køkken til virksomheder og kommuner.

I driften af et køkken skal man tage forbehold for følgende udgifter:

Udgifter: 

  • Løn til koordinator
  • Løn til rengøringspersonale
  • Driftsudgifter (vand, varme, strøm)
  • Vedligeholdelse af lokaler
  • Slid og tab af udstyr

Indtægter:

  • Udlejning/partnerskab med kommune. Fx sundhedsinitiativer hvor der undervises i madlavning, teambuilding, aktiveringsprojekter, AMU-kurser eller lignende.
  • Udlejning til virksomheder til fx teambuilding og kurser.
  • Husleje fra virksomheder som fx laver fællesspisning en gang om ugen. 

Photo by Nicolas Gras on Unsplash

Udforsk dette tema

Skip to content