Puljeprojekter

Lokale og Anlægsfondens pulje støtter mindre projekter, der skaber forbedrede rammer og mødesteder for det lokale fritidsliv.
I puljeprojekterne arbejder vi altid med bæredygtighed, lokal forankring, lige adgang for alle og stedbundne kvaliteter.

Puljeprojekter skal have en samlet anlægsøkonomi mellem 250.000 og 2,5 mio. kroner. Der kan søges tilskud på op til 1/3 af projektudgifterne. Der kan også søges tilskud til 1/3 af eventuelle arkitektudgifter, dog max 50.000 kr. Den samlede støtte for anlægsudgifter og arkitektrådgivning kan ikke overstige 400.000 kr. 

Der er afsat 16 mio. kroner til puljeprojekter årligt, fordelt på fire årlige ansøgningsrunder.

Ansøgninger til puljen vurderes først med afsæt i krav fra det søgte støtteområde og derefter ud fra en række kvalitetskriterier. Læs vejledningen her. 

Forud for hver ansøgningsrunde inviterer Lokale og Anlægsfonden til åben sparring enten live eller online, hvor alle ansøgere kan få rådgivning og sparring til deres projekt.

Ansøgningsfrister

Deadlines for puljeansøgninger:
26. august og 11. november.

Vi holder Åben sparring
d. 7. oktober.

Du kan tilmelde dig Åben sparring her.
Og programmet finder du her.

Sådan gør I

Har I et færdigudviklet projekt, som I vil søge støtte til? 

Her er syv trin, som giver overblik fra start til slut.

Se vores otte støtteområder

De otte støtteområder - vælg et og læs nærmere

100
trin i processen

1.

I opretter en bruger i vores ansøgningssystem. 

2.

I udfylder ansøgningsformularen og vedhæfter relevante bilag. 
Husk at tjekke, om jeres ansøgning lever op til kravene for det enkelte støtteområde.

3.

Vi vurderer alle indkomne ansøgninger med afsæt i krav for det ansøgte støtteområde og derefter ud fra kvalitetskriterierne. De ansøgninger, der opfylder kvalitetskriterierne bedst, vil blive prioriteret.

4.

Herefter behandles alle ansøgninger af fondens bestyrelse, der tager stilling til, om ansøgninger skal have en bevilling eller et afslag.

5.

Efter behandling i fondens bestyrelse modtager I svar på jeres ansøgning. Hvis ansøgningen godkendes, modtager I en bevillingsskrivelse og en revisionsinstruks – og så kan I gå i gang med at bygge!

6.

Når projektet er færdigt, sender I os et underskrevet byggeregnskab, en underskrevet revisionsinstruks og 3-5 billeder af den færdige facilitet.

7.

Vi udbetaler støtten.