Puljeprojekter

Lokale og Anlægsfondens pulje støtter mindre projekter, der skaber forbedrede rammer og mødesteder for det lokale fritidsliv.
I puljeprojekterne arbejder vi altid med bæredygtighed, lokal forankring, lige adgang for alle og stedbundne kvaliteter.

Puljeprojekter skal have en samlet anlægsøkonomi mellem 250.000 og 2,5 mio. kroner. Der kan søges tilskud på op til 1/3 af projektudgifterne. Der kan også søges tilskud til 1/3 af eventuelle arkitektudgifter, dog max 50.000 kr.
Den samlede støtte for anlægsudgifter og arkitektrådgivning kan ikke overstige 400.000 kr. 

Der er afsat 16 mio. kroner til puljeprojekter årligt, fordelt på fire årlige ansøgningsrunder.
I 2023 er der dog kun to ansøgningsrunder.

Ansøgninger til puljen vurderes først med afsæt i kriterierne fra det søgte støtteområde og derefter ud fra en række kvalitetskriterier. Læs om kriterierne her

Forud for hver ansøgningsrunde inviterer Lokale og Anlægsfonden til åben sparring enten live eller online, hvor alle ansøgere kan få rådgivning og sparring til deres projekt.  

Der vil være åben sparring mandag 19. juni kl. 13-16 i Nyborg på puljesager med deadline 1. juli.

Ansøgningsfrister

1. juli 2023
 (svar medio september)

1. oktober 2023
(svar primo december)

Sådan gør I

Har I en idé, som I vil søge støtte til? Her er syv trin, som giver overblik fra start til slut.

Se vores otte støtteområder

De otte støtteområder - vælg et og læs nærmere

100
trin i processen

1.

I opretter jer i vores ansøgningssystem og udfylder en forespørgsel.  

2.

Vi vurderer, om jeres projekt ligger inden for et af vores støtteområder. Gør det det, modtager I et link til vores ansøgningsformular. I færdiggør jeres ansøgning og sender den til os. 

3.

Vi vurderer alle indkomne ansøgninger. Ansøgninger, der opfylder kvalitetskriterierne bedst, indstilles til bevilling i fondens bestyrelse.

4.

I får svar omkring, hvorvidt jeres ansøgning indstilles til bevilling.

5.

Efter behandling i fondens bestyrelse modtager I svar på jeres ansøgning. Hvis ansøgningen godkendes, modtager I en bevillingsskrivelse, revisionsinstruks – og så kan I gå i gang med at bygge!

6.

Når projektet er færdigt, sender I os et underskrevet byggeregnskab, en underskrevet revisionsinstruks og 3-5 billeder af den færdige facilitet.

7.

Vi udbetaler støtten.