11 råd om at aktivere unge idrætsuvante piger

Piger er generelt mindre aktive i idrætsbilledet. Pigers motiver, sociale og kulturelle baggrund spiller ind på deltagelsen. Et videns- og inspirationskatalog zoomer ind på, hvad der skal til for at aktivere unge ikke-idrætsaktive piger. Vi har samlet de vigtigste råd om at indrette faciliteten og organisere aktiviteter til piger her, og du kan se eksempler på faciliteter.

Torsdag den 2. september 2021

 1. Understøt socialt samvær, uformelle snakke og fællesskab i faciliteten – skab gerne lige dele plads til fysiske og sociale aktiviteter. Aktiviteterne kan med fordel foregå side om side med kreative og lavintense aktiviteter.
 2. Sørg for tryghed, nærhed og tilgængelighed til faciliteten og afgrænsede rum kun for piger, hvor man ikke føler sig til skue. Faciliteten kan indrettes, så man kan trække sig tilbage, men samtidig se hvad der foregår og blive introduceret til aktiviteten.
 3. Let adgangen for piger med flerfunktionelle faciliteter, der ikke angiver bestemte aktiviteter, men giver plads til opfindsomhed. Piger foretrækker ofte flertydige rum med flydende overgange, hvor de kan improvisere, være sociale og skiftevis være tilskuere og deltagere.
 4. Understøt følelsen af at ’høre hjemme’. Velkendte mennesker, som pigerne har tillid til, kan understøtte deltagelse, samtidig med at mange piger foretrækker at være fysisk aktive med andre piger fremfor drenge.
 5. Placer faciliteterne i lokalmiljøet – gerne i nærheden af der hvor pigerne allerede færdes, fx i kobling med skolen, klubber og nære grønne arealer.
 6. Brug en vært til at byde velkommen i faciliteten, inkludere pigerne og drive aktiviteter. For piger er det lige så afgørende, at en aktivitet faciliteres som at have en god facilitet.
 7. Husk at piger ikke er sværere at motivere end drenge, og manglende idrætsdeltagelse betyder ikke, at piger ikke vil være fysisk aktive, opnå mål eller udvikle sig – det er ofte, fordi de fysiske rammer og aktiviteter ikke er attraktive eller tilpasset kulturelle forhold og ønsker fra pigerne.
 8. Involver pigerne i processen om organisering, valg af aktiviteter, udvikling, indretning og design af de fysiske rammer – fra idé til afprøvning af konkrete tiltag. Brugerinvolvering er afgørende for pigers ejerskab, motivation og fastholdelse.
 9. Skab rum til, at man kan tage veninderne med. Det sociale er ofte vigtigere for piger end selve aktiviteten. Pigerne skal ikke føle, at de nedprioriterer deres sociale relationer for at kunne være med i en idrætsaktivitet.
 10. Invester i en mentor eller kvindelig rollemodel – helt idrætsuvante piger kan spejle sig i rollemodellen, og det kan styrke følelsen af at høre hjemme.
 11. Tilbyd forskellige typer af organisering med lidt, mellem og meget styring: 1) Hænge ud og socialisere, 2) Deltage i selvigangsatte aktiviteter, 3) Semistyret aktivitet, 4) Styret aktivitet.
Skip to content