Fælles Rum: Netværksmøde i Vejle.

Onsdag d. 27.3 mødtes de 15 projekter fra Fælles Rum i Spinderihallerne i Vejle. Til netværksmødet skulle projekterne dele erfaringer med hinanden, inspireres til at folde de strategiske aktionsplaner ud samt lære om positive fællesskaber.

Fredag d. 5. april 2019

Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden bød sammen med Björn Emil Härtel Jensen, Projektchef i Realdania velkommen og gav efterfølgende en kort status på hvor langt kampagnen var og hvordan det gik med de 15 projekter.

Det var naturligvis forskel på hvor langt de 15 projekter var kommet i udviklingsforløbet, derfor blev projektansøgerne mindet om at have fokus på følgende opmærksomhedspunkter i det videre forløb: 

 Valg af rådgiver Processen – om projektet er igangsat samt om der er nedsat en projektgruppe Følger og holder projektet tidsplanen

Der er vigtigt at projekterne vælger rådgiver, styrer processen samt følger tidsplanen da det bidrager til, at projektets modes og vokser i format. Da første fase af Fælles Rum Kampagnen, der løber fra november 2018 til december 2019, er en udviklingsfase og det er her projekterne kan teste, udvikle og afprøve en række handlinger. Meningen er at de til sidst ender ud med et velbeskrevet udviklingsprojekt, som ligger til grund for at søge om realiseringsstøtte i anden fase. 

Det forventes, at en håndfuld projekter får tildelt realiseringsstøtte på 5-7 mio. kr. Det er en forudsætning, at der er minimum 50% medfinansiering fra parterne i projektet både til udvikling og realisering.

Strategisk aktionsplanlægning og positive fællesskaber
Inspirationen til de 15 projekter, kom bl.a. fra Sille Bjørn fra Hele Landet – Sociale arkitekter. Der fortalte om hvordan projekterne kommer fra den langsigtet strategi til den konkrete handling, der påvirker lokalt og ikke mindst hvordan de 15 projekter kunne arbejde med tre forskellige niveauer af involvering, ved at arbejde med medskaber, deltager og modtager. 

Endvidere berigede Anders Andersen fra FRAK (Fritidsakademiet) projekterne med hvordan fritidsjobs netop kan bidrage til lokalt engagement og forankring og være med til at skabe positive fællesskaber for unge i udsatte boligområder.

5 projektklynger
De 15 projekter er inddelt i 5 projektklynger tematiserede efter emne. Tanken er at projekterne kan bruge hinanden i klyngekonstellationen som sparringspartnere, søge inspiration og dele erfaringer med hinanden. Til netværksmødet satte de 5 projektklynger sig sammen med hver sin facilitator til en status på, hvor de var i deres projekter. 

I de 5 projektklynger blev der talt om hvilke aktører der var vigtige at involvere og hvordan projekterne netop kunne arbejde strategisk med aktørinvolvering og aktørinddragelse.

”Det er blevet tydeligt for os, at vi skal sætte gang i nogle prøvehandlinger, så vi kan undersøge, hvad det er vi vil og få det testet af. Det er utrolig vigtigt for os, at vi skaber noget fysisk, at vi er synlige, så omverden kan se, at vi har gang i noget” fortalte Tine Nørhom Larsen, Projektkonsulent i Udekultur Esbjerg.

I den kommende tid, vil de 15 projekter arbejde videre med valg af rådgiver, nedsætte projektgruppe, teste og lave prøvehandlinger og langsom modne deres projekter. 

Du kan læse med om de 15 projekter her. Siden bliver løbende opdateret med nye projektpræsentationer.

 

Skip to content