Maker-metoder: Sådan engagerer du børn og unge i byudvikling

Projekt Børn Bygger Byen har undersøgt, hvordan børn og unge kan tage del i at skabe bedre byer, fritidsaktiviteter og boligområder. Det er blevet til 25 konkrete metoder, som kobler moderne teknologi og praktiske greb i en byudviklingsproces.

Torsdag den 1. marts 2018.

Hvordan kan man kan inddrage og engagere børn og unge i byudvikling?

Det har ’Børn Bygger Byen’ projektet udviklet 25 værktøjer til, som med brugerinddragelse og ny teknologi kan bruges til at skabe bedre byer, fritidsaktiviteter og boligområder gennem demokratisk praksis.

I projektet er brugt en række maker-metoder, som sætter innovative og kreative processer i gang via konkrete digitale og håndværksmæssige greb.

Computerspillet Minecraft er bl.a. blevet brugt til at skabe visuelle idéer, og i værkstedet FabLab er idéerne blevet udvikle og bygget, og prototyper er brugt til at afprøve funktionen i praksis.

Læs også: Digitale og praktiske værktøjer kan gøre børn til kreative medskabere af byrum


Foto: 12byer, Foreningen Maker og Jacob Højer Christensen.

De 25 værktøjer er inddelt i 6 overordnede temaer og kan bruges i forskellige kontekster: 

  1. Stedsidentitet: Hvordan kan man kortlægge børnenes viden om byen og på den måde få en forståelse af områdets udfordringer og potentialer?Områdevandring med MakerCards: En øvelse i at sætte fokus på det eksisterende byrum for herudfra at lægge op til en forestillingsøvelse: Hvordan kan det blive i fremtiden?
  2. Idégenerering: Hvordan kan børnene hurtigt og nemt komme med idéer til, hvordan byen skal se ud i fremtiden?Minecraft: Et computerspil til at styrke børnene i at tænke i fællesskaber og design af byrum. Det giver dem også redskaber til at indgå i demokratiske beslutningsprocesser og sætte fokus på eget lokalmiljø, fordi de skal samarbejde med hinanden.
  3. Analog skitsering: Hvordan kan børnene tegne og lave modeller af deres idéer til et nyt byrum?Få gang i tegnehånden: En øvelse i at lade fantasien få frit løb.
  4. Digital skitsering: Hvordan kan børnene udvikle og visualisere idéerne digitalt?SketchUp: Et 3D computerprogram der er med til at konkretisere idéen forud for realiseringen.
  5. Kvalificering og planlægning: Hvordan kan man gå fra at udvikle den gode idé til at præsentere, realisere og opnå opbakning til den?Realiser idéen i morgen: En øvelse i at få børnene til at forestille sig, hvordan idéen kan realiseres hurtigt og med få ressourcer til rådighed.
  6. Formidling og efterliv: Hvordan kan resultatet af designprocessen formidles og vises frem for offentligheden, så brugen og interessen fortsætter fremadrettet?Med deltagerne som guider: En øvelse der hjælper børnene med at præsentere de konkrete tiltag og idéer til andre i lokalområdet. Det er med til at styrke ejerskabet til deres bydel.
Skip to content