Hvad er et velfungerende svømmeanlæg?

En evaluering af fire svømmeanlæg som giver forskellige bud på, hvad et velfungerede svømmeanlæg er.

Evalueringen undersøger med afsæt i fire svømmeanlæg, hvad der kendetegner et velfungerende svømmeanlæg. Det gør den med primært afsæt i brugernes oplevelse og brug af anlæggene, samtidig med at den også belyser drifts- og udviklingsmæssige perspektiver. 

Undersøgelsen bygger på fire cases:

  • Valby Vandkulturhus
  • Taastrup Svømmehal
  • Ringkøbing Svømmehal
  • Vejen Idrætscenter
Skip to content