Evaluering af processen med EN GOD OMVEJ

Syddansk Universitet gennemførte i perioden 2011-2012 et forskningsprojekt, der skal analysere effekten af de ni projekter, der blev udvalgt til realisering. 

Forskningsprojektet blev gennemført af lektor Jens Troelsen fra Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet.

Første evaluering af EN GOD OMVEJ ligger nu klar til download. Evalueringsrapporten, der har fokus på projektprocessen, indeholder bl.a. en række fremadrettede anbefalinger til kommunale ledere og de enkelte kommunale projektmedarbejdere. Procesevalueringen er udarbejdet på baggrund af fokusgruppeinterviews med kommunale medarbejdere og chefer fra et udvalg af de ni vinderkommuner.

Skip to content