Vejledning om kunstgræs

Der er brug for at tænke bæredygtigt, når vi anlægger kunstgræsbaner, så vi undgår problemer med eksempelvis spredning af mikroplast fra banerne. Miljøstyrelsen har fået udarbejdet en ny vejledning og kortlægning, som kan lette anlægsprocessen for bygherrer og hjælpe med at træffe oplyste valg, der tager hensyn til miljøet. 

Download vejledningen og den kortlægningsrapport, der ligger til grund for vejledningen, her.

Udforsk dette tema

Skip to content