Foreningslivet i Grønland

Her kan du læse om foreningslivet i Grønland.

FORENINGERNES UDFORDRINGER OG POTENTIALER

  • Der er et stort ønske blandt foreningerne om indendørsfaciliteter.
  • Faciliteter og fastholdelse af frivillige er foreningernes største bekymringer.
  • Det er svært ved at rekruttere frivillige i Grønland, og foreningerne mangler kurser.
  • Det er en tung udgift for foreninger at skaffe penge til at rejse og deltage i konkurrencer.
  • Foreningers indbyrdes samarbejde i byer og bygder er flere steder udfordret – det begrænser dem i at sætte nye aktiviteter i gang.
  • Der er et udbredt ønske blandt børn og unge og især blandt piger for at dyrke flere forskellige aktiviteter i idrætsforeningerne.
  • Foreningslivet kan med åbne rammer skabe plads til potentielt nye målgrupper.
  • Skoleskift og flytning er ofte med til, at børn og unge stopper med at dyrke sport og motion. Det kan foreningerne gøre en aktiv indsats for.
  • 75 pct. af foreningerne ser positivt på den fremtidige udvikling.

FORENINGERNE BRUGER PRIMÆRT IDRÆTSHALLER OG GYMNASTIKSALE

Grønlands Idrætsforbund har et mål om at øge antallet af medlemmer

(Kilde: Grønlands Idrætsforbund) 
Se mere om GIF’s vision her

Udforsk dette tema

Skip to content