Fritidsfaciliteterne i Grønland

Her kan du få viden om idrætsfaciliteterne i Grønland.

Udfordringer og potentialer

  • Børn og voksne er sjældent aktive samme sted. Voksne er ofte aktive i det fri, og børn bruger især indendørs faciliteter.
  • Der kommer flere ældre over 60 år. Det bør faciliteterne understøtte.
  • Grønlands barske klima gør, at der er brug for indendørs faciliteter.
  • Fodbold fylder meget i hallerne, fordi de udendørs faciliteter er få. 
  • Der er brug for faciliteter til bløde bevægelsesformer og motionsidrætter.
  • Motions- og livsstilsaktiviteter som yoga, fitness, crossfit, vandring, klatring og vintersportsgrene kan man imødekomme uden dyre specialfaciliteter.
  • Naturens potentiale til fysisk aktivitet kan udnyttes bedre.

Grønland er hverken værre eller bedre stillet end Danmark målt på idrætsfaciliteter i forhold til indbyggere. 

Der er stor forskel på, hvilke faciliteter de forskellige bygder og byer i de fem kommuner har til rådighed. Det samme gælder faciliteternes vedligehold.

Skip to content