Ny rammer inspirerer til nye aktiviteter.

Hvilken betydning har ombygningen haft for de tre huse og hvad har det betydet for de tre huses aktivitetsprofil?.

Onsdag den 13. marts 2019

Selve ideen og lysten til at ombygge Sdr. Bork forsamlingshus kom, fordi borgerne savnede et levende mødested i deres by. ”Vi havde lyst til at få et hus hvor der var lys i vinduerne hver aften hele ugen og ikke kun i weekenden hvor der bliver holdt fest eller fødselsdag,” fortæller Lili Pedersen, formand i Sdr. Bork Forsamlingshus.

Derfor var bestyrelsen nødt til at tænke i nye baner, hvis forsamlingshuset skulle blive et levende mødested for byen. Det kaldte på en fornyelse af aktiviteterne der sikrede, at flere brugergrupper fandt vej til huset.

Aktiviteter for børn
Efter ombygningen har Egense Forsamlingshus oplevet at børnene i langt højere grad bruger huset. De små børn bruger husets legestue et par gange om ugen. De større børn har også fundet vej til udearealet, Grønningen, der flittigt benyttes til lege, social hygge, spisning af madpakker samt undervisning.

Sdr. Bork Forsamlingshus har haft succes med at skabe et kreativt miljø i form af en syskole, hvor en gruppe piger mødes og syer. Endvidere er madklubber, madskoler og legedage for børn samt konfirmationsundervisning for teenagerne, skud op som aktiviteter.

De nye aktiviteter har betydet at børnene, både store og små, er begyndt at komme i husene. De har tidelige været en svær gruppe at tiltrække men det er ganske afgørende at børnene oplever, at husene er relevante for dem. For de er næste generation, der på sigt skal overtage husene og sikre at husene udvikler sig og forsat er aktuelle at mødes i om 20 år.

Alternative metoder tiltrækker 
I Lihme Medborgerhus har borgerforeningen taget utraditionelle metoder i brug for at rekruttere nye medlemmer. Det har været nødvendigt at kigge indad og granske de eksisterende aktiviteter og så sætte gang i noget nyt for at tiltrække nye brugergrupper.

”Det er nemt at sige ’vi gør som vi plejer’ men det trækker ikke nye folk til, så nu har vi prøvet at lave running dinner, det er på lørdag og 45 tilmeldt. Vi skal rundt til hinanden og spise sammen og lære hinanden at kende, på en lidt anden måde, vi skal skabe sammenholdt på tværs af grupperne,” fortæller en begejstrede Morten Kristensen, medlem af Borgerforeningen i Lihme Medborgerhus.

Vi lærer af hinanden
I Egense Forsamlingshus fik Lone en aktivitetsidé efter at havde hørt, at Sdr. Bork Forsamlingshus havde igangsat en syskole. ”Jeg kan ikke sy men jeg kan strikke og derfor gav det mig lyst til, at lave en Strikkecafe for området børn,” fortæller Lone, der er bruger af Egense Forsamlingshus.

Bestyrelsesformand i Sdr. Bork Forsamlingshus, Lilli Pedersen, fortæller om drivkraften og tankerne bag det nye forsamlingshus.

Næstformand i Egense Forsamlingshus, Susanne Riber fortæller om hvordan huset har haft succes med at tiltrække nye brugergrupper.

Thomas Kristensen medlem af borgerforeningen i Lihme Medborgerhus fortæller, hvordan de har taget nye metoder i brug for at tiltrække nye brugere.

Udforsk dette tema

Skip to content