Bornholms Madkulturhus

Lokale og Anlægsfonden har besøgt Bornholms Madkulturhus, som er et meget inspirerende køkken, der kan kan give idéer og viden om at indrette og organisere fremtidens fælleskøkkener i fritidslivet.

Madkulturhuset er en del af “Gaarden”, som også omfatter landbrugsmuseet “Melstedgaard” og butikken “Skafferiet”. På museet er der heste, grise, køkkenhave og meget mere, som kan give gæsterne en levende indsigt i landbruget og maden gennem tiden. I butikken kan man købe lokalt producerede fødevarer og smage på Bornholms nutidige madkultur og terroir. I madkulturhuset kan man få hænderne i bolledejen og lave mad. Her afholdes der en lang række madkurser og workhops for skoleklasser, turister, lokale borgere og producenter.  

Køkkenet er interessant, fordi det deles mellem flere aktører og bruges til mange forskellige formål. Det er et fleksibelt køkken, hvor der både kan afholdes fællesspisning, kurser, workshops og der produceres fødevarer godkendt salg i Gaardens butik.

“Skafferiet” har sit eget egenkontrolsprogram som benyttes til deres produktion og salg af fødevarer i deres butik. Køkkenet i Bornholms Madkulturhus benyttes dermed både til professionel produktion og stilles til rådighed for amatører.

Alt dette kan lade sig gøre, fordi køkkenet er godt indrettet og under kyndig ledelse. Helle Justesen er ansat som “madkulturformidler” og er ansvarlig for den daglige drift af køkkenet. Hun sørger for, at fødevarestyrelsens retningslinjer bliver overholdt og koordinerer de forskellige aktørers brug af køkkenet. Samtidigt har hun sin daglige gang i køkkenet som underviser og koordinator. Helle er uddannet professionsbachelor i Ernæring og Sundhed og er dermed uddannet til både at kunne varetage køkkendrift, ledelse og formidling.

Køkkenet er godt designet, godt indrettet og godt organiseret. Det kan give inspiration til, hvordan man kan indrette og organisere fremtidens fælleskøkkener i sportshaller, kulturhuse mv.

Mikkel Bach-Jensen – Daglig leder af Gaarden og sekretariatschef for Foreningen Gourmet Bornholm.

Helle Justesen – Madkulturel formidler

Udforsk dette tema

Skip to content