De gode eksempler

Her kan du besøge de børnekulturhuse, som fonden har støttet.

I de børnekulturhuse, som Lokale og Anlægsfonden støtter, går fantasi og funktionalitet går hånd i hånd. 

Vi arbejder med at nytænke rum og funktioner, så de bliver indrettet med særligt fokus på at stimulere børns sanser og nysgerrighed. Gulve, vægge og møbler skal lægge op til leg og kreative aktiviteter.

I de børnekulturhuse, vi arbejder med, er det gennemgående arkitektonisk greb transparens. Det er med til at gøre stederne overskuelige, og giver børnene et overblik og indblik i, hvad der foregår rundt om i huset. Det transparente element gør, at børnene i højere grad bliver inspireret af hinandens leg og aktiviteter ved at observere hinanden.

Gennem den varierende arkitektur, rummenes funktionalitet, og et bredt udbud af aktiviteter, dækker børnekulturhusene børnenes mange forskellige interesser.

Skip to content