9 gode råd om kultur på børnenes præmisser

Hvordan skaber vi børnekulturhuse, hvor arkitektur, indretning og indhold stimulerer børns kreativitet og møde med kultur?

 • Inddrag nøgleaktørerne fra start
  Inddrag børnene tidligt i processen for at sikre, at de arkitektoniske løsninger er på børnenes præmisser og fordrer leg og kreativ udfoldelse. Pædagoger, lærere og medarbejderes behov og ønsker til faciliteter og arbejdsmiljø skal indarbejdes i den samlede løsning. Hvis det er professionelle kunstnere, der underviser børnene, er deres input også guld værd i udviklingsfasen, da de ved, hvilke rammer og faciliteter de har behov for i undervisningen.
 • Sæt god tid af til udviklingsfasen
  Brug tid på udviklingsprocessen. En inddragelsesproces tager tid og kræver at man faciliterer en proces, hvor der arbejdes med at skabe forståelse på tværs af børnenes, de voksnes og de professionelles behov og tanker.
 • Fejl jer frem 
  Det handler om at turde at være i proces og kontinuerligt teste og evaluere om ens praksis er hensigtsmæssig – eksempelvis om faciliteterne tilsvarer de aktiviteter man udbyder eller om aktiviteterne rammer, hvad målgruppen efterspørger.
 • Skab en tydelig ankomst
  Ankomsten er afgørende for, hvilken adfærd, der kommer til at præge et børnekulturhus. Opgaven består i at sikre et godt rumligt flow, hvor børnene kommer af med deres overtøj og samtidig bliver informeret om de forventninger, der er til deres adfærd.
 • Skab variation i funktionalitet og aktiviteter
  For at ramme en bred målgruppe er det vigtigt at skabe variation i funktionaliteter og aktiviteter. At tilbyde både små rum til fordybelse, store rum til bevægelse og temabaserede rum som for eksempel et krearum. Kombinationen af holdundervisning, åbent hus og events er også en måde at nå ud til en bredere både i forhold til alder og baggrund.
 • Brug transparens som rumligt greb
  Skab sammenhæng ved at lade der være udsyn mellem de forskellige rum. Det skaber overblik, pirrer nysgerrigheden og inspirerer børnene til at imitere hinandens lege.
 • Kombiner faste og fleksible rum
  Sørg for, at der både er fleksible rum, der kan bruges til forskellige aktiviteter alt efter kontekst og faste rum med én kernefunktion, der er indrettet specifikt til den tiltænkte aktivitet, eksempelvis et træværksted. Vær opmærksom på lydforhold og akustik – både i forhold til det generelle støjniveau og ved specifikke aktiviteter – eksempelvis hvis der er et dansestudie eller lignende med høj musik, så det ikke bliver til gene for de andre aktiviteter.
 • Tænk huset som et arbejdende værksted
  Det er aktiv deltagelse, kreativitet og børnenes mulighed for at skabe, der er hjørnestenen i et børnekulturhus. Man kan derfor tænke på børnekulturhuset som et arbejdende værksted for børn, og hvor børn og unge kan udfolde sig kunstnerisk og kreativt i mødet med professionelle kunstnere.
 • Gør plads til backstagefaciliteter
  Det er vigtigt at sikre, at der i indretningen af bygningen tages højde for tilstrækkelig antal kvadratmeter til backstagefaciliteter såsom administration, kontor og depot til opbevaring af børnenes kreationer.

Udforsk dette tema

Skip to content