Puljeprojekter

Til projekter med en samlet anlægsøkonomi mellem 250.000 og 2.5 mio. kroner.

Afspil video
Hvad er puljeprojekter?

Lokale og Anlægsfondens pulje støtter mindre projekter, der skaber forbedrede rammer og mødesteder for det lokale fritidsliv. I puljeprojekterne arbejder vi altid med bæredygtighed, lokal forankring, lige adgang for alle og stedbundne kvaliteter.

Økonomiske kriterier
  • ✓ Anlægsøkonomi mellem: 250.000 og 2.5 mio. kroner
  • ✓ Tilskud: Op til 1/3 af projektudgifter
  • ✓ Arkitektudgifter: Op til 1/3, maksimalt 50.000 kr.
  • ✓ Maksimal samlet støtte: 400.000 kr.

Der er afsat 16 mio. kroner til puljeprojekter årligt, fordelt på fire årlige ansøgningsrunder.

Hvem kan søge puljen?

Alle former for foreninger, organisationer, institutioner, fonde og kommuner, der vil bygge og drive støttede faciliteter uden privatøkonomiske interesser.

Book 15 minutter projektsparring med en udviklingskonsulent?

Svar på ganske få spørgsmål og book et uforpligtende møde med en udviklingskonsulent

Ansøgningsfrister

Deadlines for puljeansøgninger:
26. august og 11. november.

Vi holder Åben sparring:
d. 27. maj og 7. oktober.

Bliv inspireret af andre projekter

Et udpluk af projekter, hvor vi har ydet støtte via puljen