Mindre projekter

I Lokale og Anlægsfonden støtter vi mindre mødestedsprojekter, der skaber forbedrede rammer for det lokale fritidsliv. 

Mindre mødestedsprojekter kan være opholdsfaciliteter eller opholdsfaciliteter med integrerede aktivitetsmuligheder inden for idræt, kultur og friluftsliv. Der kan ydes støtte til både nybygning, tilbygning, ombygning og køb af ejendom. 

Mindre projekter skal have en samlet anlægsøkonomi mellem 150.000 og 1,5 mio. kroner. Der kan søges tilskud på op til 1/3 af projektudgifterne, dog maksimalt 200.000 kr. 

Tjekliste til mindre projekter

Før du opretter en ansøgning i vores system, skal du læse vores tjekliste grundigt igennem.
Her finder du orientering om støttekriterier og meget andet. 

OBS! Ny pulje på vej!

Sidste frist for at søge støtte til mindre projekter under de nuværende kriterier er nu overskredet, derfor har vi lukket for ansøgninger til mindre projekter.

Men fra tirsdag den 23. maj åbner vi op for vores nye pulje. Den nye pulje er målrettet projekter der skaber forbedrede rammer for det lokale fritidsliv. Vi kommer til at lægge vægt på bæredygtighed, nytænkning, lokal forankring, lige adgang for alle og stedbundne kvaliteter.  

Tidshorisont

Når vi har registreret din ansøgning om støtte i ansøgningssystemet, modtager du en bekræftelse indenfor fire dage.
Du kan forvente endeligt svar på din ansøgning indenfor 12 uger. 

Har du en god idé til et projekt?

– så skal du ansøge via vores ansøgningssystem.

Har du allerede en profil?

Er du ny? Opret en profil

Eksempler på små projekter

Shores Langeland
Shores Langeland
Shores Langeland
Shores Langeland