København får nyt fyrtårn for fritidsliv i den bynære natur

Børn og unge får i fremtiden helt nye muligheder for at dyrke naturen i storbyen. Et nyt børne- og ungehus bliver opført på et centralt restareal i Ryparken i København, og med en bevilling på 1.870.000 kr. fra Lokale og Anlægsfonden er den sidste finansiering på plads. Pressemeddelelse fra Lokale og AnlægsfondenMandag den 11. februar […]

Læringsspiralen; et friluftsstøttepunkt

Når 40.000 nationale og internationale spejdere i juli 2022 afholder ’Spejdernes Lejr’ i Hedeland nær Roskilde, hvor temaet bliver ’Fælles om fremtiden’ efterlader de et bæredygtigt ’funktionelt kunstværk’, Læringsspiralen, der skal være et mødested og friluftsstøttepunkt for lejrens deltagere og de fremtidige brugere af Hedeland. Lokale og Anlægsfonden og den filantropiske forening Realdania støtter Læringsspiralen. […]

Tidligere tørvefabrik skal være lokalt samlingssted på Norddjurs

I landsbyklyngen Midt i Norddjurs skal en tidligere tørvefabrik være både lokalmuseum og mødested for hverdagslivets fællesskaber. Norddjurs kommune, Realdania og Lokale og Anlægsfonden støtter ombygningen af Stenvad Mosebrugscenter. Pressemeddelelse fra Lokale og Anlægsfonden og RealdaniaOnsdag den 20. januar 2022Arkitektillustrationer: Claus Pryds Arkitekter Mellem marker, mose, skov og hede ligger Stenvad Mosebrugscenter i en gammel […]

Trailcenter Skanderborg

Skanderborg får et fantastisk bynært Trailcenter på kanten af Anebjerg Skov. De nye faciliteter kommer til at udgøre en let tilgængelig og rummelig arena for et væld af idrætsaktiviteter i naturen. Her kan alle uanset alder og færdigheder udfolde sig og blive en del af fællesskabet. Lokale og Anlægsfonden støtter projektet med 2.420.000 kr. Pressemeddelelse […]