Nyt kulturhus i Ølgod er sikret med millionstøtte fra fond


Lokale og Anlægsfonden støtter nyt kulturhus i Ølgod med 8,1 millioner kroner. Dermed er projektet næsten fuldt finansieret, og arbejdet med at realisere projektet er klar til at gå i gang.

Pressemeddelelse fra Varde Kommune
Mandag den 9.10. 2023

Det 40 år gamle kulturhus i Ølgod får nu 8,1 millioner kroner fra Lokale og Anlægsfonden til at gå i gang med en gennemgribende renovering og nytænkning af bygningen. 

Det betyder, at arbejdet med at realisere projektet nu kan igangsættes. 

Første skridt bliver at sende projektet i en arkitektkonkurrence hos tre forskellige firmaer.

Et projekt med lokal forankring 

Tilbage i 2017 indledte Kulturhusets Venner – en dedikeret gruppe frivillige i Ølgod – en kamp for at renovere byens 40 år gamle kulturhus. 

Nu kan gruppen glæde sig over, at projektet næsten er fuldt finansieret og klar til at blive sat i gang. 

Planen er, at huset skal rumme: 

  • Et værksted, hvor den lokale teatergruppe Drabanterne kan fremstille scenografi og kostumer, Ungdomsskolens elever kan reparere knallerter, og elever fra Musik- og Billedskolen kan udleve deres kreative evner. 
  • En mindre café og et nyt serveringskøkken med plads til fællesspisninger, samarbejde med lokale madaktører og brugerne af Samstyrken, som er Varde Kommunes botilbud for udviklingshæmmede. 
  • En kultursal, der giver plads til bevægelse, forestillinger og hverdagstilbud. 
  • Et kombineret biblioteks- og museumsmiljø som husets hjerte. 
  • Lokalhistorisk Arkiv.

Byggeriet forventes at starte i efteråret 2024. 

Citat 

Mads Sørensen, borgmester i Varde Kommune: 

”Kulturhusets Venners arbejde for at realisere det nye kulturhus er en inspiration for lokalsamfund i hele landet. Det nye kulturhus er med til at sikre, at Ølgod og Varde Kommune forbliver et godt sted at bo med stærke fællesskaber. Der skal lyde en stor tak til Lokale og Anlægsfonden for at være med til at sikre projektet.” 

Jon Gerner, direktør i Lokale og Anlægsfonden:

“Kulturhuset GRO i Ølgod er et stærkt eksempel på et moderne mødested for hele byen, hvor alle uanset funktionsevne kan være en aktiv del af kulturlivet. Huset er samtidig et spændende bud på et bæredygtigt byggeri, hvor man vælger at ombygge i stedet for at bygge nyt. Med biblioteket som husets nye hjerte vil bygningen summe af liv og danne en fantastisk ramme om mange forskellige aktiviteter.”

Fakta 

  • Forventningen er, at det færdige kulturhus vil koste 39 millioner kroner. 
  • Lokale og Anlægsfonden støtter det nye kulturhus med 8,1 millioner kroner.
  • Realdania støtter projektet med 12,75 millioner, som kommer fra deres Bymidtepulje, der skal understøtte nyt liv i bymidten i mindre og mellemstore byer. 
  • Varde Kommune har tilkendegivet at støtte med et beløb på niveau med Realdania. 

Der er givet tilsagn fra lokale fonde og bidragsydere i Ølgod på op til fem millioner kroner.  

Kontakt
Mads Sørensen, Borgmester i Varde Kommune (V) tlf. 21268153, masp@varde.dk 
Anders Worup, Kommunikationsmedarbejder, tlf. 21426874, andw@varde.dk 
Jon Gerner, direktør i Lokale og Anlægsfonden, tlf. 31227772  jg@loa-fonden.dk 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content