Nørrebro Samles på Banen bliver Nørrebros nye aktivitetsplads


Arbejdet på Nørrebro Samles på Banen er nu gået i gang. Projektet er en kombineret fodboldbane, aktivitetsplads og byhave på Lundtoftegade i København.

Dato 8. maj. 2025, pressemeddelelse fra Nørrebro United

For at imødekomme Nørrebros manglende træningsfaciliteter og skabe et nyt samlingspunkt for områdets beboere har fodboldklubben Nørrebro United og Boligafdelingen AKB, København Lundtoftegade indgået et samarbejde undertitlen Nørrebro Samles på Banen. Med udgangspunkt i områdets eksisterende værdier er formålet at omdanne det tidligere indelukkede og oversete område omkring boligerne til en livlig, indbydende og multifunktionel aktivitetsplads.

Det eksisterende og afvisende hegn nedlægges, så der bliver bedre sammenhæng mellem området og omgivelserne. Boldbanen bliver opgraderet, udstyret med nyt kunstgræs og bliver træningsbane for Nørrebro United og områdets beboere. Hovedparten af de eksisterende træer bevares, og der tilføjes nye for at skabe en bedre aldersspredning, ligesom der anlægges bede med blomstrende stauder for at øge herlighedsværdien.

Gennem hele området etableres en aktivitetssti med forskellige elementer, der udfordrer balance og koordination, samt faciliteter til leg og steder, hvor folk kan hænge ud og se på. Derudover skabes der rum til roligt ophold, både omkring de mere aktive områder og i dedikerede opholdszoner, hvor beboere, brugere og besøgende kan mødes og hygge sig i afslappende rammer. Udover de grønne tiltag, er der også indarbejdet mulighed for fremtidig separering af regnvand for at håndtere de øgede regnmængder, der bliver mere og mere almindelige.

Løser både fysiske og sociale problemstillinger

Sammen med Søren-Emil Schütt, medlem af Organisationsbestyrelsen AKB København, har Ulrik Povlsen, bestyrelsesmedlem AKB København, Lundtoftegade, og Aske Kvist Tybirk, Ph.d. Nørrebro United, været de primære drivkræfter bag Nørrebro Samles på Banen.
Søren-Emil Schütt fortæller: ”

I AKB København har vi fulgt Nørrebro Samles på Banen med stor forventning og begejstring. Projektet formår at integrere en lang række fysiske og sociale problemstillinger og hensyn, som ellers meget sjældent forløses på samme tid. Meget af det handler om, at projekter initieret fra bunden og op og er udviklet på baggrund af lange involveringsprocessor af lokale og afprøvning af faciliteringsformater. Det er tæt på et komplet projekt fordi alle aspekter er tænkt ind i en ny samarbejdsform, hvor civilsamfundsaktører går sammen om at løse et lokalt behov, og samtidig arbejder ind i nogle centrale bystrategiske udfordringer. Det fungerer som eksempelværdi på en ny best practice på en rækkeområder. Hvor vi i det almene kigger ud over vores egen matrikelgrænse og stiller vores jord til rådighed for hele lokalområdet. Projektet kommer med et stærkt alternativt svar på de metoder, der tilbydes i parallelsamfundsloven.”

Fokus på træning, leg og socialt samvær

Ulrik Povlsen supplerer: ”Nørrebro Samles på Banen er et projekt, hvor lokaleaktører finder sammen og prøver at løse lokale problemstillinger. Projektet udspringer af lokale problemer med bandekriminalitet og en nationalghettolov der gjorde beboerne utrygge for deres boligsituation. Begge parter havde ved projektets begyndelse en interesse i finde løsninger på de problemer, som var en stor del af hverdagen for beboerne i 2018. I dette projekt findes der fælles løsninger på at den lokale idrætsforening Nørrebro United har et behov for flere faciliteter og at tilgængeliggøre foreningslivet for alle børn på Nørrebro uanset social eller økonomisk baggrund. I boligafdelingen Lundtoftegade har der været et ønske fra forældre og børn om bedre muligheder for at lave aktiviteter i gårdrummene og øge mulighederne for at være aktive i den lokale idrætsforening.”

Plads til alle, uanset alder, køn eller aktivitetsniveau

MASU Planning er totalrådgiver og landskabsarkitekt, Lyngkilde er ingeniør, og Optimus Anlæg A/S er entreprenør på projektet. Nørrebro Samles på Banen realiseres med økonomisk støtte fra Den filantropiske forening Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Nordea-fonden og Københavns Kommune.
Sune Oslev, partner hos MASU Planning forklarer om tankerne bag designet,
”Nørrebro Samles på Banen handler i høj grad om at kæde området bedre sammen med omgivelserne og skabe trygge rammer, der styrker fællesskabet blandt beboerne og brugerne. Udover de opgraderede træningsfaciliteter for Nørrebro United, har vi bestræbt os på at skabe et varieret landskabsrum, der kan anvendes af alle – uanset alder, køn eller aktivitetsniveau,” forklarer Sune Oslev.

Aktivitet øger trygheden i området AKB, København Lundtoftegade har en bred beboersammensætning med ca.1.500 beboere fra omtrent 40 forskellige nationaliteter, så der er også et socialt element i projektet. Ambitionen er, at Nørrebro Samles på Banen bliveret attraktivt område for medlemmerne af Nørrebro United, beboerne og borgerne i lokalområdet. Der er indarbejdet forskellige tryghedsfremmende tiltag, som blandt andet øget synlighed og bedre lysforhold. Derudover indebærer det forventede øgede aktivitetsniveau i sig selv et tryghedsfremmende element.

Nørrebro Samles på Banen er planlagt til ibrugtagelse oktober 2024. 

FAKTA: Nørrebro Samles på Banen
I projektet Nørrebro Samles på Banen renoveres eksisterende boldbure, i to almene boligforening på Nørrebro, til grønne og inkluderende bevægelsestorve. I et samarbejde mellem boligforeningerne og lokaleidrætsforeninger bygges tilgængelige idrætsfaciliteter og samtidig rykkeraktiviteter og foreningsliv ind i boligområderne og tættere på de lokale børns hverdag.

Projektets bidragsydere er den filantropiske forening Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Nordea-fonden og Københavns Kommune som støtter projektet “Nørrebro Samles På Banen” fra 2024 – 2027 og dermed bidrager til at skabe inkluderende fællesskaber for børn og unge med særligfokus på boligområderne AKB Lundtoftegade og AKB Titanparken på Nørrebro, København.

Totalrådgiver: MASU Planning
Ingeniør: Lyngkilde
Entreprenør: Optimus Anlæg A/S
Bygherrer: AKB, København

Økonomisk bidragsydere: Den filantropiske forening Realdania, Lokale og Anlægsfonden, Nordea-fonden og Københavns Kommune.
Projektpartnere: Nørrebro United, Boligafdelingen AKB, København Lundtoftegade, AKB Titanparken, Nørre Brobyggerne, Ressource center Ydre Nørrebro.
Areal: 4.000 m

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content