Frederikssund Maritimt Center tager form


Cubo Arkitekter og deres team vinder arkitektkonkurrencen til det kommende maritime flagskib for Frederikssund Kommune. 

Pressemeddelelse fra Frederikssund Kommune
Onsdag d. 16.8.2023

En spændende ny udvikling er undervejs i Frederikssund Kommune, idet Frederikssund Maritimt Center begynder at tage form som et markant symbol på byens maritime arv og fremtid. Med stor fornøjelse annoncerer Frederikssund Kommune, at teamet bestående af Cubo Arkitekter, Det Blå, ABC Rådgivende Ingeniører og Spangenberg & Madsen har vundet arkitektkonkurrencen for det kommende maritime center på Frederikssund Lystbådehavn.  

Cubo Arkitekters projekt var det projekt som på bedste vis udfoldede de fire hovedvisioner i projektet: 

  • Byrummet helt ned til havnen: Maritimt Center og de tilstødende arealer åbnes op og bliver lettere tilgængelige fra Frederikssund by samt tilgængelig for alle borgere. 
  • Nytænkende maritime faciliteter: Samspillet mellem aktiviteter på land og i vand skal nytænkes. De nye faciliteter skal åbne sig op for alle forbipasserende, og der må gerne være fælles offentlige arealer i tæt sammenhæng med dedikerede foreningsarealer. 
  • En åben havn for alle: Lystbådehavnen råder over et stort areal, der i dag har den primære funktion at opbevare både. Arealet skal sættes i spil med henblik på at åbne området op for rekreative aktiviteter. 
  • En moderne bæredygtig havn: Frederikssund Lystbådehavn skal være en moderne og bæredygtig havn. Det betyder, at havnen skal drives med fokus på minimal miljøbelastning på Roskilde Fjord og at landarealerne bruges fleksibelt hele året. 

”Cubo Arkitekter og deres dedikerede team fortjener den største anerkendelse for deres spændende projekt med mulige kreative løsninger, på fremtidens maritime center med havn, fællesskaber og faciliteter til de mange, mange aktiviteter, som foregår på og omkring vores fjord. De har formået at skabe fundamentet til fremtidens sted, samtidig med at de har fanget historien, landskabet og den maritime arv fra Kalvøen og omdannet det visionært og moderne,” udtaler borgmester Tina Tving Stauning og tilføjer: ”Vinderprojektet er ikke blot nogle bygninger, men en fortælling, der kan blive fortalt i årtier fremover. Jeg er overbevist om, at det kommende Maritime Center vil blive et samlingspunkt for både lokale og besøgende, et sted som lever og som byens borgere kan være stolte af.” 

Frederikssund Maritimt Center skal samle både sejlsport, ro- og kajaksport, søspejderaktiviteter og ungdomsaktiviteter i ét center. Derved bliver det maritime center ikke bare nogle foreningslokaler, men et maritimt udgangspunkt for aktiviteter på fjorden for mange brugergrupper. Cubo Arkitekter har skabt et maritimt center, som både rummer en stor forståelse for de faciliteter, der er nødvendige havnens bruger og samtidig byder alle kommunens borgere velkomne. Gennem hele processen har foreningerne, havnen og Lokale og Anlægsfonden været med i udviklingen af projektet. 

“Vinderteamet har tegnet et ambitiøst og moderne maritimt mødested med plads til alle. Den bæredygtige transformation af lystbådehavnen skaber ny kapacitet og nye aktivitetsmuligheder, og viser vejen frem for, hvordan vi kan arbejde med marinaerne som fremtidens blå mødesteder. Vinderforslaget er stærkt, fordi der er lagt vægt på kvalitet i alt fra materialevalg, til funktionalitet og udformning af faciliteterne samt til bearbejdningen af udearealerne. Vi glæder os til det videre samarbejde med udviklingen og realiseringen af projektet,” siger Jakob Færch, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

Det næste skridt i processen er at Byrådet den 30. august skal godkende at der skal indgås en totalrådgiveraftalte med Cubo Arkitekter. Herefter skal projektet tilrettes og udvikles i samarbejde med alle de lokale aktører gennem møder og workshops.  

”Vinderprojektet markerer begyndelsen på en ny fase, hvor vi sammen skal tage dette imponerende værk og fylde det med liv, med glæde og med aktiviteter. Vi skal sørge for, at alle vores borgere og brugere kan se sig selv i det Maritime Center, at det bliver et sted, hvor mangfoldighed og inklusion trives,” siger Niels Martin Viuff, udvalgsformand for Unge, fritid og idræt. 

For yderligere oplysninger, interviewforespørgsler eller billedmateriale, kontakt venligst: 

Pressekontakt: Steven Rønnenkamp Holst, kommunikationskonsulent, srhol@frederikssund.dk, 29399759  

Om Frederikssund Kommune: Frederikssund Kommune er en smukt beliggende kommune ved kysten, rig på kultur og historie. Kommunen sigter mod at skabe et inkluderende og dynamisk miljø for borgere og besøgende, hvor både arv og fremtid værdsættes. 

Om arkitektkonkurrencen: I april blev fem arkitekt/rådgiverteams ud af 15 ansøgere prækvalificeret. De udvalgte teams blev valgt på baggrund af deres kompetencer og referenceprojekter inden for maritime projekter, forenings-, aktivitets- og kulturhuse.  

De udvalgte team var: 

  • 3XN, Mareld Landskabsarkitekter, WSP, GNX og Kvorning Design 
  • Cubo Arkitekter, Det Blå, ABC Rådgivende Ingeniører og Spangenberg & Madsen 
  • JAJA Architects, Hasløv og Kjærsgaard og Dominia 
  • Open Platform Arkitekter, Thing Brandt Landskab, Klaus Nielsen Rådgivende Ingeniører og JDS Architects 
  • Sweco Danmark og Spektrum Arkitekter 
  1. juni 2023 var der deadline for projektindleveringen. Alle teams indleverede nogle spændende og nytænkende projekter, som på hver sin måde udfoldede visionerne for det maritime miljø i og omkring Frederikssund Lystbådhavn.


Om Cubo Arkitekter:
Cubo Arkitekter er en dansk tegnestue der blev stiftet i 1992 i Aarhus. Tegnestuens designtilgang er rodfæstet i en tro på lokale omstændigheder i det enkelte projekt. De er optaget af, at bygherrens særlige funktionelle krav og stedets iboende potentiale viser sig i projektets arkitektoniske kvalitet. Ethvert byggeri er unikt, og de givne udfordringer ser Cubo som vigtige benspænd for en nå en original og kreativ løsning. Innovative og teknologiske muligheder bringes i anvendelse, ligesom respekten for håndværkets traditioner søges afspejlet i nye bygningsanlæg. 

Pressekontakt

Line Dangkel Jacobsen
Kommunikationskonsulent, Lokale og Anlægsfonden
Skip to content