Godt nytår.

I Lokale og Anlægsfonden arbejder vi med udviklingsprojekter, der præsenterer nye løsninger på faciliteter til danskernes fritidsliv. Vores uddelingsstrategi for 2023-2026 tager afsæt i seks tværgående pejlemærker, der udmønter sig gennem otte nye strategiske indsatsområder, som du kan søge støtte indenfor. Vi har lanceret otte nye indsatsområder, som du her kan læse mere her.