Webinar om vejen til bæredygtige idrætsfaciliteter – åbent og gratis for alle

Kan man skabe en bæredygtig idrætsfacilitet på lavt budget, som får stor værdi for lokalsamfundet? Og kan man i det hele taget undgå at bygge nyt og stadig lave noget, der får stor betydning for idræts- og fritidslivet?

IAKS Nordic og LOA inviterer til webinar, hvor du får både et roadmap til bæredygtighed – og lærer de vigtigste spørgsmål, man skal stille sig om bæredygtige idrætsfaciliteter.

Det sker online d. 29. maj 2024 klokken 10.00-11.30.

Tilmelding: Registration for LOA / IAKS Nordic webinar on sustainability – May 29th 2024 (google.com)

Mere om indholdet

Den fulde titel på webinaret er ”Vejen til bæredygtige idrætsfaciliteter. Fra Paris aftalen til praksis!”

Når der udvikles og bygges idræts- og fritidsaktiviteter, er der et meget stort fokus på bæredygtighed. Både for at mindske påvirkningen på klimaet, når der gentænkes og udvikles faciliteter – og som en del af hele strategien i udviklingen af facilitetsområdet og branchen.

Det stigende fokus på bæredygtighed i samfundet smitter også yderligere af på branchen. Samtidig er der forpligtigelsen fra bl.a. Parisaftalen fra 2015, hvor 196 landede skrev under på at ville begrænse de globale temperaturstigninger. Men hvordan bidrager vi så til bæredygtigheden og klimaforbedringer i vores branche, og hvem og hvad kan vi lære af?

Det er fokus på dette webinar, som er det første i rækken af flere om bæredygtighed i idræts- og fritidsfaciliteter. Du behøver naturligvis ikke deltage i de andre webinarer, men du får tilbuddet om at deltage.

Hvem kan deltage?

Webinaret er for dig, der arbejder professionelt med udvikling af idræts- og fritidsfaciliteter. Det kan både være igennem branchen, i en kommune eller i en organisation. Webinaret er også for dig, der gør det mere på ildsjæle-manér igennem foreningslivet. Du er også velkommen som studerende. 

Webinaret er gratis, åbent for alle (kræver ikke medlemskab), men du skal tilmelde dig på Registration for LOA / IAKS Nordic webinar on sustainability – May 29th 2024 (google.com)

LOA er arrangør sammen med IAKS Nordic, som er en nordisk non-profit organisation for folk i branchen for fritidsfaciliteter. LOA er medlem af IAKS Nordic.

Webinaret foregår på engelsk, da deltagere fra andre europæiske lande også er inviteret med. 

Program

Velkomst v. Andre Flatner, præsident, IAKS Nordic

Vært for webinaret Ola Mattsson, Lokale og Anlægsfonden og bestyrelsesmedlem i IAKS

Roadmap til reduktion v. Mikkel Schlesinger, CEBRA architects
Mikkel har udviklet “The reduction roadmap”, som illustrerer hvor vi er i dag, hvor vi skal hen og hvor meget fart, som vi skal have på for at reducere kulstof-emmisioner for at nå sikker drift omkring jorden.
Læs mere: https://reductionroadmap.dk/reduction-roadmap

Bæredygtighedshierarkiet v. Oliver Vanges, Lokale og Anlægsfonden
Hvad er de strategiske spørgsmål, der skal rejses, når man planlægger bæredygtige sports- og fritidsfaciliteter?

Bæredygtige sportsfaciliteter og samfundsværdi v. Peter Forsberg, ph.d., Idrættens Analyseinstitut (IDAN)
Kan vi øge både brugen og den samfundsmæssige værdi af vores sportsfaciliteter helt uden at bygge?
Læs mere: https://www.idan.dk/udgivelser/i-idraetsforeningernes-tjeneste-en-undersoegelse-af-ledelse-af-danske-idraetsanlaeg/

Street Mekka Viborg v. Tue Foged, kreativ direktør og medstifter, Effect architects
Med lavt budget har man omdannet en nedlagt vindmøllefabrik til et prisvindende arkitektonisk projekt med en stor betydning for lokalsamfundet.
Læs mere: https://www.effekt.dk/gameviborg

Silkeborg Trailcenter v. Casper Lindemann, Danmarks Idrætsforbund
Casper fortæller om dette bæredygtige bottom-up-projekt, som inviterer foreninger og borgere til at bruge skoven som sportsfacilitet.
Læs mere: https://www.dif.dk/om-dif/det-arbejder-vi-for/idraettens-fysiske-rammer/danske-trailcentre/find-trailcenter/silkeborg

Skip to content