De unges drømmefaciliteter

Ny stor undersøgelse i foreningslivet skal kortlægge idrætsfaciliteters betydning for unges idrætsdeltagelse og oplevelser i idrætslivet.

Tirsdag den 5. april

Hvordan ser de unges drømmefacilitet ud på idrætsområdet? Dette spørgsmål rammer snart idrætsforeningernes unge medlemmer, når en stor undersøgelse af unges holdninger og ønsker til fremtidens idrætsfaciliteter søsættes.

Det er DIF, Lokale og Anlægsfonden samt Center for Ungdomsstudier (CUR), der står bag undersøgelsen ’Idrætsfaciliteters betydning for unges idrætsdeltagelse og oplevelser i idrætslivet’. En undersøgelse, der skal vise idrætsfaciliteters betydning for unges idrætsdeltagelse samt de unges ønsker, behov og drømme for idrætsfaciliteter og sociale rammer i deres nærområde.

”DIF ønsker at udvikle attraktive rammer og fællesskaber, hvor de unge får større ansvar og mulighed for at involvere sig. Her spiller de fysiske rammer en stor rolle. Mange idrætsfaciliteter er i dag standardiserede anlæg, som især er tilrettelagt for de voksne og erfarne idrætsudøvere. Ligeledes er mødestederne i idrættens verden som klubhuse, klublokaler og cafeteriaer oftest indrettet og forvaltet af de voksne til de voksne,” siger Casper Lindemann, der er DIF-konsulent i idrætsfaciliteter og outdoor. Han fortsætter:

”For at fremme børn og unges idrætsdeltagelse, og sociale relationer, skal vi muligvis i langt højere grad arbejde med nye faciliteter, nye banemål og nye typer af mødesteder, der indrettes og forvaltes af unge for de unge. Alt det bliver vi klogere på i den nye undersøgelse,” siger Casper Lindemann.  

I Lokale og Anlægsfonden glæder man sig til at få sat spot på unge menneskers syn på de optimale idrætsfaciliteter:

”I Lokale og Anlægsfonden er vi fuldt opmærksomme på, at nogle lokale aktiviteter snarere sker på trods af faciliteternes muligheder end i kraft af dem. Denne undersøgelse kan give et meget værdifuldt indblik i, hvad lokale faciliteter betyder for de unges lyst til at deltage i de aktive fællesskaber. Det ser vi meget frem til at komme endnu nærmere på i undersøgelsens anden og kvalitative del,” siger Oliver Vanges, udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

Undersøgelsens resultater udarbejdes med udgangspunkt i en omfattende spørgeskemaundersøgelse, interviews og casestudies og ventes offentliggjort i sommeren 2022.

Center for Ungdomsstudier udfører undersøgelsen med støtte fra DIF og Lokale og Anlægsfonden.

Skip to content