Mødested for kampsport i København

Kampsportens Hus er et godt eksempel på, hvordan fritidslivet i bymidterne kan se ud. Lokale og Anlægsfonden har været på projektbesøg i Nordvest for at se, hvordan byggeriet skrider frem.

Dato 11.3.2021 

På hjørnet af Frederiksundsvej og Lygten i den københavnske bydel Nordvest, er byggeriet i fuld gang. Kampsportens Hus er ved at tage form, en facilitet med 3000 m2 indendørs areal og 2000 m2 udendørs areal. 

“Kampsportens hus ligger på hjørnet af Lyngsies plads og vil blive set af mange. Den synlige placering og den mangfoldige kontekst har inspireret Entasis Arkitekter som har tegnet Kampsportens hus. Bag den fine glasfacade ligger et helt særligt hus inspireret af mødet mellem den asiatiske og den skandinaviske arkitektur,” fortæller Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Kampsport er en af de mest populære foreningsaktiviteter i Nordvest og på Nørrebro. I København findes der over 100 kampsportsforeninger med et samlede medlemstal på 8000 medlemmer, og det er både på nationalt og internationalt niveau.

Traditionelt set er kampsporten organiseret i hvert sit forbund, men ved at samle alle under et tag, får de mange forskellige kampsportsdiscipliner nu bedre forhold i en facilitet, der netop er tilpasset behov og aktivitetstype.

Et mødested for hele bydelen 
“Vi håber at den nye kampsportsfacilitet bliver det foretrukne mødested for både foreningsbrugere og selvorganiserede. Arkitekturen afspejler den urbane stemning som præger dette hjørne i byen, og huset er lavet til et godt miks af aktivitetstyper som passer godt til det moderne byliv. Placeringen er central og gør Kampsportens Hus let at nå via offentlig transport eller cykel hvilket gør huset attraktivt ikke bare for bydelen men også for hele byen” siger Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Pladsmangel er en reel udfordring i flere danske storbyer hvor befolkningstætheden er stor. Det betyder, at flere skal deles om de faciliteter der er, så kapacitetsproblemer samt lange ventelister er noget foreningslivet kender til.

“Nordvest er et af de kvarterer i København hvor der sker rigtig meget lige nu. Arkitektonisk er det en interessant og anderledes bydel. Her mødes mange forskellige funktioner og arkitektoniske udtryk, og man kan tydeligt se at dette var byens kant hvor brokvarterernes faste karrestruktur gik i opløsning og mødte virksomheder, værksteder og lagerhaller. De skarpe møder mellem uens størrelser giver nogle spændende rumligheder og et urbant udtryk som bidrager positivt til opfattelsen et mangfoldigt København,” siger Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden.

Selvom Kampsportens Hus skal være et fyrtårn for kampsport og de bløde bevægelsesformer, er visionen også, at huset bliver et åbent og inviterende mødested for lokalsamfundet. Det betyder at daginstitutioner, børnefamilier, skoler og aftenskoler kan bruge huset i dagtimerne. For det handler om at skabe et mødested og vise, at man sagtens kan forene kampsport, leg og bevægelse.

De arkitektoniske kvaliteter i projektet 
Det har været vigtigt at skabe en facilitet med et urbant udtryk, som passer til sin kontekst, sådan at form og indhold harmonerer. Kampsporten har rødder i østen, derfor vil der være tydelige æstetiske og arkitektoniske referencer til asiatisk kultur kombineret med nordiske toner.

“Der er lagt vægt på materialevalget, rumlighed og en god ventilation i faciliteten. Transparens har også være vigtigt, faktisk begge veje. Det er vigtigt at du som forbipasserende kan fornemme er der er liv i huset samt at du som udøver i faciliteten, også kan se ud på det urbane miljø, som du er en del af,” siger Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden og forsætter:

“Kampsportens Hus har fokus på at understøtte de behov som sportsgrene har, derfor er det gjort meget ud af gulvarealerne, fordi det er her aktiviteterne skal forgå. Kampsport indeholder mange forskellige elementer og det skal huset være med til at understøtte.”

“I kampsport er et helt naturligt greb også mesterlære, hvor dygtigere udøvere underviser og lærer fra sig. Det er en sportsgren hvor den professionelle og amatøren møder hinanden, så faciliteten bliver også et mødested hvor den relation kan blomstre,” siger Anna Hassel, arkitekt i Lokale og Anlægsfonden

Skip to content