Lokale og Anlægsfondens Nytårskur 2024

Hvordan taler man om kvalitet? Og hvad vil det sige at arbejde med kvalitet i byggeri? Handler kvalitet om præcise krav for byggeriet eller måske om brugen af holdbare kvalitetsmaterialer? Er det en kvalitet, at en facilitet bruges af mange brugere? Eller er det kvalitet, når en facilitet vinder en arkitekturpris? 

I LOA arbejder vi med kvalitet hver dag i alle vores projekter. For som udviklingsfond følger vi hele tiden med behov, trends og efterspørgsel i fritidslivet og omsætter disse til fysiske faciliteter. Vores opgave er at løfte den arkitektoniske kvalitet i de projekter, vi støtter. Det er vigtigt for os, at projekter, som vi støtter, løfter sig, bliver brugt og sætter spor. Vores ambition er altid at løfte kvaliteten: Vi vil med andre ord et hak op.  

Torsdag den 18. januar 2024 holder Lokale og Anlægsfonden Nytårskur, og her sætter vi fokus på begrebet kvalitet ud fra følgende perspektiver:  

 • Bæredygtighed, æstetik og arkitektens rolle
  Tue Foged, arkitekt og partner hos EFFEKT Architects taler om, hvordan man arbejder med kvalitet og bæredygtighed, og hvordan det påvirker arkitektens rolle.
 • Stedbundne kvaliteter
  Rikke Juul Gram, arkitekt, partner og kreativ direktør i Schønherr taler om stedbundne kvaliteter.
  Der er fortsat et større fokus på at få de stedbundne kvaliteter ind i byggeriet. Det handler om, hvordan byggeriet indgår i samspil med stedet – det gælder både den fysiske placering i relation til byrummet eller landskabet og ved at bruge stedets særlige historie eller karakter som inspiration i arkitekturen og valg af materiale.
 • Hvordan arbejder LOA med kvalitet?  
  Hvilke redskaber, metoder og arbejdsgange bruger vi i LOA for at sikre kvalitet i vores arbejde?
  Hvad har vi fokus på, og hvordan gør vi i praksis? 

Program for dagen 

Kl. 12.30-13.00 Ankomst  

Kl. 13.00-13.15 Velkomst ved Jon Gerner, direktør i Lokale og Anlægsfonden 

Kl. 13.15-14.00 Bæredygtighed, æstetik og arkitektens rolle ved Tue Foged, Effekt Architects 

Kl. 14.00-14.15 Pause  

Kl. 14.15-15.00 Stedbundne kvaliteter ved Rikke Juul Gram, Schønherr 

Kl. 15.00-15.20 Hvordan arbejder LOA med kvalitet?  

Kl. 15.20-15.30 Tak for i dag samt overraskelse  

Kl. 15.30-16.00 Netværk og mulighed for at høre mere om LOAs pejlemærker: “Plads til alle – flere med i fritidslivet” og “Nye rekreative uderum” 

Skip to content