Spektrum Parken – bold, beach og bøger i Østerbyen.

Esbjerg Kommune ønsker at skabe et naturligt mødested for børn og unge boligområdet Østerbyen. Derfor har de over sommeren testet en række prøvehandlinger af for at se hvordan de positive fællesskaber virker og hvad der skal til for at skabe dem.

Dato 12.9.19 

I Østerbyen har Esbjerg Kommune, Boligforeningen Ungdomsbo og Medvind i Østerbyen fået færdiggjort en række prøvehandlinger i arbejdet med projektet Esbjerg Udekultur – som har fået nyt navn nemlig Spektrum Parken – og med ret flotte resultater: Leg og bevægelse på områderne er vokset betragteligt, flere børn kommer ud og er aktive i frikvarterne og niveauet af snak og latter er steget.  

Visionen med Spektrum Parken er at projektet skal bidrage til et mere sammenhængende boligområde i Østerbyen, som skal give børn, unge og voksne et naturligt mødested med masser af aktiviteter, og netop aktiviteter der også inviterer andre borgere ind i området samtidigt med, at det styrke den sociale mobilitet for børn og unge i boligområdet Østerbyen. Præstegårdsskolen ligger ved siden af boligområdet og det er blandet andet på skolen at nogle af prøvehandlingerne er blevet testet.

Kultur som løftestang
Østerbyen er udfordret sammenlignet med resten af Esbjerg når der kommer til rekreative områder. Det er fordi at Østerbyen har færre legepladser, færre mødesteder og mindre udviklede grønne områder end resten af kommunes bydele. Ligeledes er der også en udfordring at fastholde de ressourcestærke beboere i de almennyttige boligforeninger hvor knap 50% af de potentielle elever i området fravælger Præstegårdsskolen. Derfor er projektet en del af den kommunale strategi hvor kulturen bruges som løftestang i Østerbyen.

Bold, beach og bøger
Formålet med prøvehandlingerne har været at skabe et nyt og synligt mødested som indbyder til bevægelse og fællesskab på tværs af generationer og som er fælles, så alle kan være med. Gennem prøvehandlingerne har projektgruppen fået afprøvet ideer og visioner og set effekten af disse, så det hurtigt kan afgøres hvad der fungerer, og hvad der skal gøres anderledes, hvis noget ikke gør.

I forbindelse med prøvehandlingerne har kommunikation omkring det nye område været vigtigt. Det har været vigtigt at få kommunikeret ud at området må bruges af alle og ikke kun er for skolens elever. Men det er været mindst lige så vigtigt at fortælle alle områdets beboere og gæster at det nye sted findes og at man er fælles om at værne om det.

”En stor opgave har været at kommunikere de nye tiltag ud til alle potentielle brugere. Vi har været opsøgende til beboerdage, uddelt flyers til alle husstande i området og brugt sociale medier til at komme i kontakt med folk udenfor bydelen,” siger projektleder, Tine Nørholm Larsen.

Projektet har over sommeren testet følgende prøvehandlinger af inden for fire områder:

  • Fodbold og bordtennis i skolegården
  • Skate på skolen
  • Grill og ophold i Østerbyens nye beachområde
  • Gratis boghylde og rullende bogbus

Bold
En af prøvehandlingerne har været at undersøge, hvorvidt bedre faciliteter og rammer for leg og bevægelse kunne medvirke til bedre trivsel og samvær mellem børnene i pauser og fritiden. Her har det være vigtigt at det både kunne gælde børn fra boligområdet og børn fra Præstegårdsskolen. I skolegården har asfaltbanen fået træbander på og selve banen er blevet tegnet op, det er en simpel løsning men den har haft en stor betydning, for pludselig blev multibanen et naturligt trækplaster i alle frikvartererne hvor de store elever kom ud, fik luft og fik bevæget sig når der blev spillet fodbold, basket og hockey. Også selve fritidsbrugen af banen er stigende.

Desuden har projektet også undersøgt om der findes et potentiale for streetmiljøet omkring Præstegårdsskolen, for områdets børn og unge og hvad udsigten er til foreningstilknytning samt om der gennem planlagte events kan tiltrækkes unge fra resten af Esbjerg. Skateområdet har været meget besøgt og har tiltrukket mange børn og unge også fra andre områder af byen, det har både være i og uden for skoletiden.

”Det har overrasket os, at mange af funktionerne er blevet brugt meget mere flerfunktionelt end vi oprindelig havde regnet med. Tag nu for eksempel skateramperne, de har været flittigt brugt af løbehjulsbrugere og skatere men også de mindre børn har brugt den som løbebaner og til fangeleg,” fortæller projektleder, Tine Nørholm Larsen.

Beach
I beachområdet er der sand på jorden og der er blevet sat hængekøjer op, som flittigt bliver brugt. Beachområdet bruges på hverdage og i weekender og det er både af voksne og børn, som bruger grillstederne, hvor de tilbereder mad og hygge sig. En helt lavpraktisk observation har været at det er vigtigt at holde området rent og dvs. skraldespandene skal tømmes så stedet forbliver indbydende og attraktivt.

Prøvehandlingerne har virkelig cementeret, at der er et stort behov for at programmere området, så der indbydes til leg, bevægelse og samvær.
I beachområdet valgte en hel opgang fra boligblokken og spille rundbold og grille efterfølgende hvilket de aldrig har gjort før. Her har prøvehandlingerne skabt et grønt uderum hvor det som inviterede til bevægelse og ophold.

At vække læselysten
En anden af prøvehandlingerne var at se om bibliotekets tilbud om litteratur og fortællinger har kunne skabe læselyst og dermed kunne fange borgernes og institutionernes interesse.

“Der har været planlagte besøg fra lokale daginstitutioner og skoler, som har været en god oplevelse, men det har været lidt svære at få fat i fritidsbrugerne. Dog er potentialet ret stort, hvis der er fokus på læsning og fortælling men det kræver noget særligt fra bibliotekets personale. De opsatte boghylder har været brugt men brugerne skulle lige i gang med at lære dem at kende,” fortæller Trine Larsen og forsætter:

”Der er rigtig mange ting, der har overrasket os positivt ved prøvehandlinger. Men først og fremmest er det kommet bag på mange, hvor godt alle brugere har passet på de forskellige nye faciliteter.
Vi har stort set ikke oplevet noget hærværk eller konflikter i løbet af perioden, hvilket giver os et billede af at der er en stor grad af ejerskab for de nye faciliteter i området både fra lokale brugere og brugere der kommer fra andre bydele,” siger projektleder, Tine Nørholm Larsen.

Skip to content