Vigtige kvaliteter når vi taler piger og idrætsfaciliteter

Opholdszoner, inviterende rammer og mulighed for progression er blandt kvaliteterne, når vi bygger faciliteter til piger. Få et hurtigt overblik over opmærksomhedspunkter her, og se konkrete eksempelprojekter fra Lokale og Anlægsfonden med fokus på piger.

Fredag den 19. januar 2018.

Hvad er vigtigt, når vi bygger vi faciliteter til piger? Lokale og Anlægsfonden har siden 2015 arbejdet med en målrettet indsats for at skabe faciliteter til piger.

Sidsel Hye-Knudsen, ansvarlig for netværk om piger, idræt og faciliteter i Lokale og Anlægsfonden gav ved Idrættens Dialogmøde den 12. december 2017 indblik i erfaringerne. Se en kort opsummering af Sidsel Hye-Knudsens pointer om at bygge faciliteter til piger og konkrete projekterfaringer nedenfor.

Gode råd om faciliteter til piger

  • Progression: Faciliteten må ikke være for styrende, så den ekskluderer dem, der ikke har erfaring med idræt, men der må gerne være mulighed for udvikling.
  • Organisering: Faciliteten i sig selv er ikke nok – organisering og aktivitet skal spille sammen med faciliteten.
  • Opholdszoner: Fitnesscentre og shoppingcentre kan inspirere idrætsfaciliteten – pigerne kan lide at opholde sig der.
  • Steder og ruter: Tænk ikke kun i, hvad der foregår i bygningen, men også udenfor og på vejen dertil.
  • Ankomst og inviterede rammer: Sænk barrieren for at træde ind i rummet/faciliteten, og synliggør den aktivitet der foregår i faciliteten – uden at de aktive føler sig eksponerede. Se eksempel i Vodskov.
  • Åben programmering: Et åbent program i faciliteten ansporer til kreativ og uformel brug, men find den rette balance.
  • Æstetisk og funktionel robusthed: Pigerne sætter pris på flotte rammer, men de skal også være funktionelle.

Se Sidsel Hye-Knudens oplæg her

Projekterfaringer fra Lokale og Anlægsfonden

Gymnastiktilbygning i Runavik, Færøerne
Rummet åbner sig op til omgivelserne, og der er udover gymnastik arbejdet med mulighed for bløde bevægelsesformer og en dansesal, som tiltaler pigerne. Der er udsyn fra dansesalen, men ikke indsyn – en vigtig pointe.

Mariaparken i Vejle
Generelt er erfaringen, at drenge i højere grad indtager de offentlige udendørs rum, end piger gør.

En parkeringsplads blev forvandlet til en bypark, og pigerne blev i den forbindelse spurgt ind til ønsker for parken. Der blev udviklet en aktivitetsflade med opholdssteder samt pavillon. Det har vist sig, at pigerne ikke bruger parken til aktivitet, men i højere grad opholder sig i og passerer gennem parken. De involverer sig primært i organiserede aktiviteter. Pavillonen bliver ikke brugt til dans, som tiltænkt – kan skyldes at den danske kultur for dans i det offentlige rum ikke er så stærk.

Omklædningsrum Fremad Valby
Omklædningsrum i idrætsfaciliteter ligner og lugter ofte som noget, der har eksisteret i mindst 50 år. I Boldklubben Fremad Valby blev der i 2010 lavet nye, lyse omklædningsrum til piger med fokus på æstetiske rammer og opholdsmuligheder. Fremad Valby har haft stor succes med omklædningsrummet – så stor at det største problem var at få pigerne hjem.

De er dog blevet slidte med tiden og trænger til en kærlig hånd, hvilket understreger vigtigheden af materialevalg, rengøring og vedligehold, når der er tale om omklædningsfaciliteter. 

Klatrecenter: Blocs & Walls
Flere teenagepiger benytter stedet, og det er generelt en stor succes blandt piger, fordi man kan hænge ud, samtidig med at man dyrker aktiviteten. Der er lavet forskellige opholdszoner: Bænke, sofaer og en café, som skaber en afslappet stemning. Organiseringsformen tiltaler pigerne.

Skovloop: Skørping Skole
En flere hundrede meter lang skovsti, der snor sig rundt i skolens udeareal, har vist sig at være en succes blandt piger, fordi den rummer muligheden for ophold, at trække sig væk fra direkte udsyn i trygge rammer og for at spadsere.

En vigtig pointe er, at turen til fx et opholdsrum i en facilitet kan være aktiviteten i sig selv, fordi teenagepiger ofte ikke vil svede i skoletiden.

Lokale og Anlægsfonden vil gerne have flere erfaringer og gang i flere projekter med faciliteter, der appellerer til unge – og især piger. Kontakt os gerne.

 

Skip to content