Bevæg byen – med børn, unge og seniorer

En afslutningspublikation fra forskningsprojektet ‘APEN’, der undersøger fysisk aktivitet blandt børn, unge og seniorer i det bynære rum.

Med udgangspunkt i lokalsamfundet undersøger “Bevæg byen – med børn, unge og seniorer”, hvordan vi ved at forandre eller forbedre byens rum kan fremme fysisk aktivitet, det sociale møde eller sundere livsstil hos mennesker. 

Bygger på et tværfagligt forskningssamarbejde udført fra 2016-2020: Kunstakademiets Skoler for Arkitektur, Design og Konservering (KADK), Københavns Universitet (KU) og Syddansk Universitet (SDU. 

Se også phd’erne knyttet til forskningsprojektet.

Skip to content