Idrætshaller fortsat i dårlig stand

En ny undersøgelse af landets idrætshaller viser, at halvdelen af dem står helt uden planer for vedligeholdelse. Samtidig påpeger undersøgelsen, som Lokale- og Anlægsfonden og Halinspektørforeningen har taget initiativ til, at idrætshallernes vedligeholdelsesbehov er mellem 3,9 og 8,8 milliarder kr. Dermed er der en stor risiko for, at danskernes idrætsaktiviteter bliver påvirkede af de ringe og nedslidte idrætshaller.

Selv om regeringen og Kommunernes Landsforening i 2008 aftalte, at der frem imod 2013 skulle investeres 9 milliarder kr. fra Kvalitetsfonden til forbedring af de fysiske rammer for børn og unge på blandt andet idrætsområdet, så er der i 2011 fortsat et efterslæb på vedligeholdelse af idrætshallerne skønnet til mellem 3,9 og 8,8 milliarder kr.

Det fremgår af en ny stikprøveundersøgelse af landets idræts- og svømmehaller. Undersøgelsen er foretaget af Grontmij for Lokale- og Anlægsfonden og Halinspektørforeningen.

Midlerne fra Kvalitetsfonden og en række kommuners store indsats har betydet en vis forbedring i idrætshallernes tilstand siden den seneste undersøgelse af idrætshallernes tilstand i 2008. Dengang blev behovet skønnet til mellem 5,5 og 10,3 milliarder kr. og de seneste års indsats har altså ikke fjernet den betydelige vedligeholdelsespukkel. 

En tidligere undersøgelse fra Danmarks Idræts-Forbund fra 2010 viste, at kun 1 milliard kr. ud af Kvalitetsfondens 9 milliarder ville blive brugt på idrætsfaciliteter og den nye undersøgelse bekræfter det udækkede behov for vedligeholdelse af idrætsfaciliteter. Halvdelen har ikke en vedligeholdelsesplan. Dermed står halinspektører og ansvarlige i kommunerne uden overblik til at gøre en oprettende indsats, når problemerne ikke længere kan udskydes.

Torben Frølich, direktør for Lokale- og Anlægsfonden, siger om undersøgelsen:

“Trods de senere års indsats ser det fortsat alvorligt ud for idrætshallernes tilstand. Uden vedligeholdelsesplaner må mange haller ofte ty til uigennemtænkte lappeløsninger, som kun stopper akutte skader i at udvikle sig. Men hvis hallerne skal moderniseres, så de passer til nutidens forventninger og idrætsmønstre, kræver det langsigtet planlægning og løsninger, der formentlig er endnu dyrere end de 3,9 til 8,8 milliarder kr. som undersøgelsen viser.”

Jørgen Mosbæk, formand for Halinspektørforeningen, siger om undersøgelsen:

“Kommunerne har overtaget ansvaret for sundhedsindsatsen, men investerer ikke i et af de væsentligste redskaber til at forbedre folkesundheden – nemlig idrætshallerne. De er mange steder i dårlig stand, og der bliver ikke taget initiativ til at vedligeholde dem. Idrætshaller i god stand kan ellers tiltrække flere brugere og dermed have stor betydning for økonomien på sundhedsområdet.”

Skip to content