Kunstgræsbane med miljøvenligt infill

Der har de senere år været et øget fokus på udfordringen med spredningen af gummigranulat fra kunstgræsbaner. Undersøgelser fra Danmark og Norge peger på, at der hvert år forsvinder flere tons gummigranulat fra hver kunstgræsbane, dvs. små stykker af mikroplast som i mange tilfælde havner i naturen. Det er et problem der blandt andet har medført at man nogle steder i Norge helt er stoppet med at anlægge kunstgræsbaner med gummigranulat som infill. Ved at anvende et mere miljøvenligt materiale som infill, kan man imødekomme denne problematik, og det er hvad de har valgt at gøre i Københavns Kommune. 

I Tingbjerg Idrætspark har man med deres nye kunstgræsbane valgt at erstatte det traditionelle infill, gummigranulat, med ren kork. Da kork er et naturligt forekommende produkt, er der ingen negative miljømæssige konsekvenser, ved at det spredes til naturen. Det er en dyrere løsning at anvende kork fremfor gummigranulat og der regnes med en merpris på ca. 800.000 kr. pr. bane. Det har dog som udgangspunkt ikke betydning for driftsomkostningerne. Da der i Danmark er få erfaringer med anvendelse af ren kork som infill, har Lokale og Anlægsfonden valgt at støtte op om dette udviklingsarbejde ved at dække meromkostningen på 800.000 kr.

Rundt om korkbanen i Tingbjerg Idrætspark, har man valgt at anlægge et hegn med en plade i en halv meters højde, som hjælper til at holde korken inde på banen i forbindelse med drift og generel brug. Selvom det ikke skader at korken ryger uden for hegnet, er der omkostninger forbundet med genopfyldning af korken og det er derfor hensigtsmæssigt at undgå så meget spredning som muligt. Det er oplagt at tænke denne løsning ind i eksisterende kunstgræsbaner med gummigranulat.

Her kan du se anlæggelsen af banen. Video af Hanne Kokkegård

Udforsk dette tema

Skip to content