Nyt grønt byrum på vej til Frederiksberg Idrætspark


En ny grøn oase med mulighed for bevægelse og sociale aktiviteter er på vej ved Frederiksberg Idrætspark. Det nye grønne byrum giver samtidig Sønderjyllands Allé et helt nyt parkstrøg og forvandler området til et nyt mødested for idrætsudøvere, skoleelever og naboer. Byrummet forventes at stå klar i foråret 2025.

Pressemeddelelse fra Frederiksberg Kommune
Tirsdag den 18. juni 2024

Et nyt grønt byrum er på vej til Frederiksberg Idrætspark. Frederiksberg Kommunalbestyrelse vedtog mandag den 17. juni planerne for et nyt grønt byrum ved området mellem Sønderjyllands Allé og Frederiksbergs Idrætspark. Området skal nu have et markant løft med en ny velkomstplads til idrætsparken, Damsøbadet og Tre Falke Skole samt nye grønne områder, som inviterer til bevægelse og fordybelse og samtidig skaber øget tryghed for alle brugere af området.

Det nye byrum kommer foruden en ny velkomstplads til at bestå af et grønt parkstrøg langs Sønderjyllands Allé med blandt andet nye træer, buske og blomstrende stauder, som understøtter områdets biodiversitet. Indbyggede ribber i hegnet mellem parken og idrætsanlægget giver mulighed for leg og bevægelse. Og så udvides hjørnet mellem Sønderjyllands Allé og Christian Paulsens Vej til en reel plads med blomstrende plantebede, ny belysning og belægning. Hele projektet realiseres med fondsstøtte fra Lokale og Anlægsfonden og Frederiksbergfonden.

Borgmester Michael Vindfeldt (S) glæder sig over det nye grønne byrum:

”På Frederiksberg har vi stort fokus på grønne byrum og åndehuller. Derfor er jeg meget glad for, at vi kan realisere dette fine nye byrum, som bliver til med bred involvering af de lokale aktører. Området bliver et nyt, grønt og trygt mødested for skoleelever, idrætsudøvere og borgere, og det glæder jeg mig til at opleve. Der skal samtidig lyde en stor tak til Lokale og Anlægsfonden og Frederiksbergfonden, som har støttet projektet med fondsmidler,” siger han.

De forskellige elementer og grønne åndehuller er udarbejdet i bred dialog med lokale borgere og foreninger. De tre nærliggende uddannelsesinstitutioner Falkonergårdens Gymnasium og HF, Frederiksberg HF og Tre Falke Skole har også bidraget med input og ønsker.

Formand for Klima-, Plan- og Boligudvalget Rasmus Holme (EL) glæder sig over mulighederne i det nye grønne byrum:

”Byrummet er udarbejdet på baggrund af en længere dialog med lokale beboere og brugere af området. De har blandt andet – ligesom os politikere – ønsket mere grønt i byrummet. Jeg glæder mig over et projekt der giver øget adgang til bynatur, flere mødesteder og nye aktivitetsmuligheder. Et nyt grønt byrum, der løfter bykvaliteten.”

Direktør i Lokale og Anlægsfonden Jon Gerner udtaler:

“Mange af landets idrætsanlæg er omgivet af uskønne arealer til parkering og anden logistik i forbindelse med idrætsaktiviteter. Projektet her på Frederiksberg er en markant satsning på kvalitet og – i landets tættest befolkede kommune – at udnytte hver en kvadratmeter til borgernes og idrætsudøvernes bedste. Vi glæder os til at se det ambitiøse projekt realiseret,” siger direktør i Lokale og Anlægsfonden, Jon Gerner. 

Projektet er udviklet med rådgivning fra 1:1 Landskab. Anlægsarbejdet påbegyndes efter planen i slutningen af 2024, og hele det nye grønne byrum forventes at stå klar i foråret 2025.

Fakta om det nye grønne byrum ved Frederiksberg Idrætspark

  • Ny indgang og velkomstplads til Frederiksberg Idrætspark, Damsøbadet og Tre Falke Skole. Den nye indgang fremhæver idrætten i området og belægningen viser vej til idrætsfunktionerne. Pladsens fokus ændres fra transitområde til et mødested, udstyres med bænke og cykelparkeringskapaciteten forbedres.

  • Nyt parkstrøg langs Sønderjyllands Allé med grønne åndehuller. Indbyggede ribber giver mulighed for motion og leg og nye træer, buske og stauder understøtter områdets biodiversitet.

  • Et blomstrende hjørne mellem Sønderjyllands Allé og Christian Paulsens Vej med plantebede, ny belysning, ny belægning og mindre elementer til at lege på, ser udgør en reel og mere tryghedsskabende plads.

  • Det nye byrum finansieres med fondsstøtte fra Lokale og Anlægsfonden og Frederiksbergfonden.

  • Byrummet forventes at stå klar i foråret 2025.

Yderligere oplysninger
Kontakt presse- og kommunikationschef Martin Jensen, telefon 28 98 20 74.

Formand for Frederiksberg Kommunes Klima-, Plan og Boligudvalg Rasmus Holme Nielsen, telefon 28 98 20 93.

Pressekontakt

Kir Klysner

Journalist og kommunikationskonsulent

Skip to content