Ny viden er nøglen til at udvikle bedre fritidsfaciliteter på Færøerne

For første gang nogensinde har man data på de nationale motions- og fritidsvaner blandt befolkningen på Færøerne. Det er afgørende for at understøtte nye tendenser og sikre, at fritidsfaciliteter kommer flere til gode, forklarer udviklingskonsulent Jakob Færch fra Lokale og Anlægsfonden. Fonden støtter og udvikler byggeri i Danmark, Grønland og Færøerne.

Onsdag den 2. marts 2022

Idræts- og fritidsfaciliteter som kulturhuse, idrætshaller og roanlæg er i dag ramme for mange færingers aktive hverdagsliv. Men i fremtiden bliver det langt nemmere at sikre, at faciliteterne imødekommer nye trends og behov blandt befolkningen.

Idrættens Analyseinstitut (Idan) har i samarbejde med Lokale og Anlægsfonden (LOA) og flere færøske kommuner for første gang kortlagt fritidsvanerne på Færøerne i en national undersøgelse.

Den nye viden er afgørende for udviklingen af faciliteter til idræt, kultur og friluftsliv på Færøerne, fordi den sætter spot på fritidsområdets udfordringer og potentialer.

Viden er vigtig for udvikling
”Undersøgelsen har stor betydning for facilitetsudviklingen, men faktisk for hele fritidsområdet, fordi man kan træffe langt mere kvalificerede beslutninger. Kommuner, organisationer og private aktører får indsigt i udviklingspotentialet. Viden peger på dem i befolkningen, fritidstilbuddene måske ikke når i dag,” siger Jakob Færch, som er udviklingskonsulent i Lokale og Anlægsfonden.

LOA udvikler faciliteter til idræt, kultur og friluftsliv i tæt samarbejde med ansøgere. Viden om befolkningens idræts- og fritidsvaner er en del af udviklingsprocessen, fordi den sikrer, at de faciliteter, LOA udvikler og bygger, løser reelle behov. Både lokalt og nationalt.  

Faciliteter skal understøtte aktuelle tendenser
Hvilke aktiviteter er populære? Hvad er motiverne for at være aktiv? Hvorfor er nogen ikke aktive? Hvordan kan vi få dem med? Hvordan er facilitetsdækningen i kommunen?

Det er spørgsmål, undersøgelsen giver svar på. Ifølge Jakob Færch kan viden bruges til at afklare, om der er grupper i befolkningen med et særligt potentiale i at aktivere – for eksempel ældre eller børn og unge, som ikke har tilstrækkelige faciliteter i dag.

”Når du har den viden, kan du understøtte aktiviteter med ekstrem vækst, nye nicheaktiviteter eller imødekomme for lav facilitetsdækning. Det kan munde ud i udviklingsinitiativer på facilitetsområdet eller nye facilitets- og idrætspolitikker.”

Den første undersøgelse af sin slags
I Danmark har Idan undersøgt befolkningens motions- og idrætsvaner siden 2007. Flere undersøgelser af den danske befolkning har fulgt. Det gælder også i Grønland og har skabt grundlag for strategiske indsatser, hvor LOA har analyseret behovene for faciliteter.

”Noget markant anderledes ved undersøgelsen på Færøerne er, at man ser på både idræts- og fritidsvanerne, herunder eksempelvis kulturaktiviteter og håndarbejdsmæssige fag. Det er ikke kun idræt, vi skal kigge på – hverken i LOA eller i kommunerne, men fritidsvanerne bredt set. Og nu har man det første udviklingstræk, som viser nogle tendenser på Færøerne,” siger Jakob Færch.

LOA udviklede i 2014 en gymnastikfacilitet på Færøerne. Dengang havde man ikke idræts- og fritidsvaneundersøgelse data, men lavede en grundig afsøgning af lokale behov.

”Den indledende projektidé var, at man ville have endnu en idrætshal. Men på baggrund af en udviklingsproces med Runavik Kommune og en arkitektkonkurrence fandt man ud af, at der ikke var brug for en standardhal mere, men et mødested til gymnastik og bevægelsesaktiviteter, motorik, fysisk træning og socialt samvær,” siger Jakob Færch.

LOA har støttet flere faciliteter på Færøerne – seneste en vandsportsfacilitet Fjørdur på Suðuroy og et kulturhus i Klaksvík.

Skip to content