Se flere billeder

Billeder fra projektet

Arena Parken i Kjellerup

Arealerne omkring idrætshaller er ofte kedelige og uden rekreativ værdi, bortset fra nogle fodboldbaner, men sådan behøves det ikke at være.

Arealerne omkring idrætshaller er ofte kedelige og uden rekreativ værdi, bortset fra nogle fodboldbaner, men sådan behøves det ikke at være.

I Kjellerup i Silkeborg Kommune har man etableret et eksempel på, hvordan udearealer kan tages i brug af både de aktive indendørs idrætsgrene, samtidig med at man laver faciliteter til helt nye brugergrupper. I dag er det muligt at dyrke en lang række udendørs aktiviteter ved Arena Midt i Kjellerup.

Kjellerup Arena er en multihal fra 2010, med nær forbindelse til det grønne område ‘Krabbes Grønne Ring’, der omgiver Kjellerup. Førhen var området kendetegnet ved at være græseng, men er i dag forvandlet til et spændende aktivitetsområde kaldet ‘Arena Parken’. I dag bruges området bl.a. til boldspil, løb og cykling.

Lokale – og Anlægsfonden støtter projektet, da det har til formål at give idrætsanlægget større værdi og anvendelighed over hele året, ved at tilbyde attraktive udendørsfaciliteter for de idrætsgrene, der ellers typisk finder sted i indendørsfaciliteter. Ligeledes er nye – og typisk selvorganiserede aktiviteter ind tænkt på lige fod med de organiserede eller institutionsbundne aktiviteter. Således er projektet et eksempel på en opdatering af det klassiske idrætsanlæg, uden at der gribes ind i bygningsmassen.

Et udeareal med plads til cyklister, skatere, yogaudøvere, fodboldspillere og mange andre
Det i alt 40.000 m² store område er i dag udstyret med stiforløb og pladser til aktivitet og ophold. Stien har forskellige forhindringer og forløb, der gør det sjovere og mere udfordrende at være aktiv på dem. For eksempel er der en serpentinersti støbt i beton, der går op til det højeste niveau i området. På pladserne er det muligt at dyrke yoga, styrketræning, badminton, fodbold, håndbold og streetbasket, beachvolley og forskellige former for cykling.

En del af området er asfalteret, så det kan bruges som tekniktræning for cyklister og som trial-cykling bane samt til skateboards, rulleskøjter og løbehjul. Der er etableret et støttepunkt for cyklister med trykluftpumper og cykelvask. Stier og pladser udstyres med LED-belysning, der kan programmeres, så Arena Parken om aftenen bliver til en lysskulptur med varierende udseende.

Projektet har opnået støtte, da det er et kreativt bud på mødet mellem formelle og uformelle aktivitetsformer på idrætsanlæggets udearealer. Projektet udforsker mulighederne i en lang række forskellige befæstninger og udnytter højdeforskelle i det kuperede terræn til at skabe et varieret forløb suppleret med funktionsbestemte pladser til formel og uformel aktivitet.

Idrætshallernes udearealer kan bruges til meget mere end fodboldbaner. Dette projekt viser, hvordan et udeareal kan tages i brug som et område til nye aktiviteter, der både understøtter det, der foregår inde i en idrætshal, og helt nye aktiviteter, som ellers ikke forbindes med idrætshaller. Arena Parken bliver et inspirerende eksempel på, hvordan en idrætshal kan få mere værdi som aktivitets- og mødested, uden at der ændres på selve bygningerne, men alene etableres et attraktivt udeområde.

Se flere billeder

Billeder fra projektet

Skip to content