Fremtidens kulturbyggerier

Kulturbyggerier kommer i mange afskygninger. De er med til at rammesætte, hvordan vi forstår, udøver og udvikler kultur. Historisk blev kulturens bygninger skabt som statussymboler for den herskende magtelite, men i dag er selvsamme bygninger offentlige rum, hvor vi har mulighed for at opleve og dyrke kunsten og kulturen. Hvis vi fortsat skal udvikle kulturbyggerier, hvor flere føler sig velkomne, er det vigtigt at stille skarpt på det der virker, og på det der ikke gør.

Lokale og Anlægsfonden har fået lavet en analyse af aktuelle tendenser inden for kulturbyggeri på tværs af museer, teatre, biblioteker, kulturhuse og kulturtorve. Analysen favner en række perspektiver og erfaringer fra kulturledere, -aktører og fagprofessionelle og peger på fem hovedtendenser inden for kulturbyggeri. 

Tendenserne kan bruges som inspiration til, hvordan vi bygger bæredygtige, relevante og værdiskabende kulturbyggerier. Se det ikke som en færdig opskrift på det vellykkede kulturbyggeri, men som et redskab til dialog mellem bygherrer, arkitekter, kulturledere og borgere.

De fem tendenser er identificeret på baggrund af interviews med ledere af kulturinstitutioner, arkitekter og landskabsarkitekter, kommuner og brancheorganisationer, der alle har været involveret i realisering af nyere kulturbyggerier.

De fem hovedtendenser inden for kulturbyggeri er:

    • 1. Stedbundne kvaliteter
    • 2. Flerfunktionalitet
    • 3. Transformation
    • 4. Udenfor muren
    • 5. Bæredygtighed 
Skip to content