Bæredygtig vandkultur 

Mange danske vandfaciliteter rummer et betydeligt potentiale for at skabe dels synergi med det omgivende udendørs miljø, dels sikre alle borgere adgang til vandoplevelser. Derfor er der behov for modernisering af eksisterende anlæg samt opførelse af nye faciliteter, der inviterer alle til at deltage.
Samtidig bør danske vandfaciliteter indgå i den grønne omstilling ved at udvikle mere bæredygtige anlæg med forbedret drift.

Indsatsområdet Bæredygtig vandkultur fokuserer på de mange potentialer, der er i en bæredygtig vandkultur. Det handler om at skabe legende og fleksible rum, styrke det sociale samvær, så vi i både moderniseringen og nybygning af danske vandfaciliteter altid prioriterer bæredygtighed, tilgængelighed og inklusion for dermed at sikre lige adgang til vandaktiviteter for alle.

Dette kræver design, der inkluderer alle borgere, og som integrerer sig naturligt i det omgivende miljø. Desuden er det afgørende at tænke grønt ved hjælp af genanvendelige materialer, energieffektive løsninger og innovative vandbehandlingsmetoder. Ved at fokusere på disse principper kan vi skabe en bæredygtig vandkultur, der gavner både mennesker, miljø og samfund.

Lokale og Anlægsfonden ønsker at modtage projektidéer til Bæredygtig vandkultur, der arbejder med bud på løsninger på følgende problemstillinger: 

Universelt design i svømmehaller og vandkulturhuse
Gennem arbejde med Lokale og Anlægsfondens SvømmeHUBs har vi identificeret en betydelig mangel på universelle designløsninger i danske anlæg. Mange borgere støder på hindringer for deltagelse i vandaktiviteter. Der er derfor behov for modernisering af eksisterende anlæg og opførelse af nye faciliteter, der er både indbydende for alle, og som sikrer deltagelse for alle.  

Inde & ude vandkultur
Der er stort potentiale for synergier mellem udendørs- og indendørs vandaktiviteter. Hvordan kan det indendørs vandmiljø fungere som en beskyttet ramme for udendørs aktiviteter?, og hvordan kan de udendørs vandressourcer udnyttes for at reducere behovet for indendørs bassinarealer? 

WaterMekka
Mange unge undgår svømmeanlæg, som oftest ikke er designet til socialt samvær og udfordrende leg. Der er et frafald blandt teenagere, og der er derfor behov for at udvikle nye koncepter til indretning af udfordrende vandaktivitetsrum, der appellerer til livslang leg og læring i vandmiljøet. 

Helhedsplanlægning på kommunalt niveau
Fremtiden for de rette vandfaciliteter skal sikres gennem modernisering og en helhedsorienteret tilgang til kommunernes samlede vandkapacitet. Dette bør omfatte både udendørs og indendørs vandfaciliteter, da disse kan supplere hinanden og skabe et alsidigt tilbud til borgerne. Hvordan sikres en helhedsplanlægning på kommunalt niveau?

Energimodernisering
Vandfaciliteter er dyre både at opføre og drive, og der er derfor et betydeligt potentiale for at forbedre klima- og energiresultaterne i danske vandfaciliteter. Lokale og Anlægsfondens undersøgelser omkring energimodernisering indikerer et presserende behov for at intensivere indsatsen på dette område, og fonden søger dermed partnerskaber for at fremme nationale initiativer med henblik på at forbedre klimaet og energieffektiviteten i vandfaciliteter.  

Tag kontakt til os

Sidder du med spørgsmål, eller har du brug for en uforpligtende snak om dit projekt, så tag endelig kontakt til os.

Jakob Færch

Udviklingskonsulent Team Aktivit Udeliv

Her finder du vigtig information for ansøgningsprocessen

Sådan samarbejder vi om udviklingsprojekter

Som udviklingsfond er vi altid klar til at gå i dialog om nye problemstillinger og facilitetstyper.
Sparring og udviklingsrådgivning går derfor altid forud for beslutningen om, hvorvidt jeres projekt indstilles til økonomisk støtte.  

Derfor forventes det ikke, at I kan fremlægge et færdigt projektmateriale fra starten – tværtimod er det i begyndelsen vigtigt at forstå projektet på et overordnet niveau: Hvad er de udfordringer, som projektet sigter mod at løse? Hvad er projektets vision, målgruppe og finansieringsmuligheder?
Det er her, vi starter vores dialog for at afklare, om projektidéen kan formes og udvikles i samarbejde med henblik på en endelig projektansøgning. 

Vejledning til udviklingsprojekter

Læs venligst denne vejledning, før du opretter en ansøgning i vores system. Her finder du information om kriterier for støtte og meget andet.

Tidshorisont

Når vi har registreret din ansøgning, modtager du en bekræftelse via ansøgningssystemet indenfor fire dage.

Herefter kontaktes du af en konsulent for at aftale det videre forløb.

Spændende eksempler på bæredygtig vandkultur

Svømmesø og naturaktiviteter i Vejle
DGI Huset i Vejle
Lystrup Svømme- og Aktivitetscenter
Ringkøbing Svømmehal

Har du en god idé til et projekt?

– så skal du ansøge via vores ansøgningssystem.

Har du allerede en profil?

Er du ny? Opret en profil