VidenHUB for fremtidens vandkultur

Velkommen til vores VidenHUB for fremtidens vandkultur – en platform for alle med interesse for at udvikle svømme- og vandkulturen i Danmark.

VidenHUB’en er et partnerskab mellem Lokale og Anlægsfonden, Dansk Svømmeunion og Danske Svømmebade. De to vidensinsitutioner Idrættens Analyseinstitut og Senter for Idrettsanlegg og teknologi ved Norges tekniske-naturvitenskabelige universitet (NTNU) bidrager med ny national viden. 

Formålet er at løfte de største problemstillinger og potentialer for svømme- og vandkulturen i Danmark.

VidenHUB’en interesserer sig bl.a. for:

  • Danskernes svømme- og vandkulturvaner
  • Rammer for alle – foreninger, skoler og den brede befolkning
  • Nye trends i danske svømme- og vandkulturanlæg
  • Brugerbehov
  • Design og indretning af anlæg
  • Driftsformer
  • Bæredygtige og klimavenlige anlæg

VidenHUB’en er platform for alle med interesse for svømme- og vandkultur – kommuner, rådgivere, arkitekter, ingeniører, facilitets- og anlægsledere, driftsfolk, politikere og embedsfolk.

Aabenraa Kommune indgår i samarbejdet som praktisk eksempel på en helhedsplan for aktivitets- og facilitetsudvikling i kommunen.

Parterne samarbejder i VidenHUB’en for at:

  • Skabe et bredt forankret samarbejde om fremtidens svømme- og vandkultur
  • Sikre ny viden som bliver implementeret i praksis
  • Skabe et mødested på tværs af aktører for praktikere, fagfolk og beslutningstagere

Skip to content